– Det er mange som fortjener skryt, men vi fokuserer på sluttproduktet. Sammen jobber vi hardt for at Hurum Bo- og omsorgssenter skal stå tilbake som noe vi er stolte av når vi pakker sammen verktøy og maskiner til høsten, sier Fredrik Hønsvall Hontvedt, prosjektleder hos HENT AS. Foto: Prodecon / Viktor Schaug /AS Elektrisk​​​​​​​
Sist oppdatert: 08-09-2021

Verdens mest miljøvennlige helsehus 

Overtagelse av Hurum bo- og omsorgssenter blir i slutten av oktober i år og bygget vil bli tatt i bruk mer eller mindre umiddelbart.

Det nye omsorgssenteret blir Norges, og mest sannsynlig verdens, første plusshus-omsorgsbygg som produserer mer energi enn det forbruker.

Senteret skal inneholde fem avdelinger med totalt 110 senger, rom for behandling, to dagsenter, kafeteria, aktivitet og service, og ulike spesialrom.

– Vi fikk oppdraget gjennom anbudskonkurranse som ledet til samspillskontrakt. Dette var vårt første samarbeid med Asker kommune som byggherre.

-Vi er svært fornøyde med dette samarbeidet, forteller Fredrik Hønsvall Hontvedt, prosjektleder hos HENT AS.

Han legger ikke skjul på at det har vært utfordrende å bygge i perioden som har vært, hvor det er mye informasjon om smittevern og andre bestemmelser som skal formidles både internt og ut til samarbeidspartnere.

– Koronapandemien har gitt utfordringer i alt fra leveranser og bemanning, innreiserestriksjoner og smittetilfeller.

Takmesteren AS

-Vi opplever at de aller fleste har vært veldig flinke til å respektere tiltakene vi har innført og samtidig stille spørsmål om hvordan de skal etterleve dette, sier Hønsvall Hontvedt, og utdyper:

– Dette er nok en medvirkende årsak til at vi så langt har opplevd kun en kortvarig nedstengning på to dager som følge av noen få smittetilfeller på byggeplass.

Av tiltak har HENT blant annet innført bruk av munnbind som et krav for alle. Det har vært et svært viktig smittevern tiltak, selv om det kan være et krevende tiltak på byggeplass for montørene som ofte bærer tungt, og som i tillegg jobber med vernebriller og hjelm.

– Vi er imponert over etterlevelsen, og alle som har jobbet hos oss fortjener ros for å ha tilpasset seg dette, sier prosjektlederen.

Felles samarbeid
Han trekker frem det veldig gode samarbeidet med arkitekt, byggherre og underentreprenør, med åpenhet om utfordringer og felles arbeid for å finne gode løsninger på disse, og mener det nok vil stå igjen som en viktig suksessfaktor når prosjektet er over.

– Det at alle bidrar konstruktivt for å løse de utfordringene som dukker opp på en faglig og fornuftig måte, gir rom for diskusjoner og tid til å undersøke muligheter er veldig viktig, og det har vi sammen med byggherren og leverandørene lyktes med, sier Hønsvall Hontvedt.

Det bidrar til å etablere, og ikke minst opprettholde, god tillit på tvers av kontraktene. Vi har hatt liten utskiftning av personell i prosjektet, og det er også viktig for å opprettholde god flyt i gjennomføringen, påpeker prosjektlederen.

Link Arkitektur - Hurum Helsehus

– Det er mange som fortjener skryt, men vi fokuserer på sluttproduktet. Sammen jobber vi hardt for at Hurum Bo- og omsorgssenter skal stå tilbake som noe vi er stolte av når vi pakker sammen verktøy og maskiner til høsten.

– Vi har fokus på å levere godt uavhengig av størrelsen på prosjektet, og selvsagt er det moro å gjennomføre et så viktig prosjekt som dette er både for Asker kommune og de som skal bruke bygget i ettertid.

Satses friskt
Omsorgssenteret er den største investeringen i dagens Asker, og i følge Iver Fjæstad, prosjektleder hos Asker kommune, er det flere årsaker til at det nå satses så stort:

– Det er et behov for flere omsorgsplasser i kommunen, og det er en eldre boligmasse ved Filtvet omsorgssenter og Klokkarstua omsorgssenter.

-Disse blir nå erstattet av Hurum Bo- og omsorgssenter, samtidig som det også blir etablert nye plasser. I tillegg har det vært et sterkt ønske om samlokalisering og styrking av fagmiljøene.

Bygget ble vedtatt av Hurum kommune før sammenslåingen med Asker, og Fjæstad påpeker at overgangen har gått veldig bra.

– Vi var kjent med kommunesammenslåingen allerede da vi startet utarbeidelse av forprosjektet, og tok derfor grep hvor viktige ressurser fra Asker kommune ble involvert i prosjektet allerede i 2017.

Asker kommunes forvaltningsrelaterte krav til bygningsmassen ble også innarbeidet helt fra starten av, forteller Fjæstad

– Vi har klart å gjennomføre hele prosjektet med svært lite utskiftninger i både brukergrupper og i prosjektledelsen, legger han til.

Mimax - Norges største innen kjerneboring og betongsaging

En rekke utfordringer har oppstått underveis på grunn av pandemien, særlig med tanke på logistikk og fremdrift.

Arbeidstagere har vært i ulike former for karantene, materialer har blitt forsinket og det har også vært enkelte smittetilfeller på prosjektet.

– Både vi og HENT har kontinuerlig jobbet med å redusere effekten av dette, men vi er en måned forsinket i forhold til baseline. Men vi er da også ganske sikre på at det ikke skal bli mer enn dette.

-Miljøsertifisering Hurum bo- og omsorgssenter oppføres som et Futurebuilt plusshus, og blir BREEAM Excellence- sertifisert. Bygget må produsere mer energi enn det forbruker for å kunne innfri kravene som stilles til et plusshus.

– I tillegg blir det produsert energi gjennom energibrønner og kombinerte solcelle- og PVT paneler. De innovative solenergipanelene er en hybridløsning som kombinerer solceller og solfangere.

-Disse vil gi bygget både elektrisitet og varmtvann. Gjennom at varmen hentes ut skal effektiviteten fra solcellene forbedres, samtidig dom også levetiden vil bli forlenget, forklarer Fjæstad.

Spenncon Betongelementer - Varig Estetikk
belstroj Norge

For å imøtekomme FNs bærekraftmål, skal CO2 utslippene fra materialene bli redusert med minst 20%. Samlet sett skal klimagassutslippene fra materialer og energiforbruket reduseres med hele 50%.

– De flotte uteområdene følger også FNs mål for bærekraft. For å beskytte den eksisterende naturen, er naturinngrepet i området blitt begrenset så mye det lar seg gjøre.

- I tillegg håper vi det flotte parkanlegget med gangveier, vannspeil, lekeplass og blomster vil lokke naboer og innbyggerne i nærområdet til stedet, forteller Fjæstad.

Da entreprenør skulle velges ble det i følge prosjektlederen lagt stor vekt på de flotte utearealene for beboerne, og Fjæstad påpeker at de ikke kan få fullrost HENT nok.

Særlig trekker han frem at de har vært både løsningsorienterte, imøtekommende og svært bevisste alle prosesser som byggherre ønsker, og må være, inkludert i. På samme måte har det blitt jobbet svært godt med kvalitet og HMS hele veien.

– Stemningen i prosjektet har da også vært svært god, der vi gjennom anerkjennelse, respekt, kompetanse og gjensidig hardt arbeid har bygget tillit til hverandre over tid.

Dette har vært en viktig bidragsyter til at vi har raskt løst alle utfordringer, og at vi nå ikke har noen uenigheter i prosjektet.

– Vi ønsker også å gi ekstra skryt til brukerne, de fremtidig ansatte på omsorgssenteret, og hva de har bidratt med. De har tatt enormt med eierskap til prosjektet og følger opp alle beslutninger.

-Ofte sitter de på kvelder, da de har sitt vanlige arbeid på dagtid. Asker er virkelig heldige som har dem, sier Fjæstad.

Afry - Rådgivende ingeniør
Nordic Door - Hurum Helsehus

Stolte aktører: 
Takmesteren AS bistår med taktekking ved rehabilitering og nybygg for både private og næringskunder i Drammen, Lier og omegn. På Hurum Helsehus har vi utført 4500m2 tak og 600m2 membraner. Hovedtaket er kledd med ett lag 3mm asfalt membran på hulldekker. EPS-RW  isolasjon 1:40 fall snitt 1000mm ( hvor 700 mm mer en vanlig) Vi takker HENT for oppdraget. Per Arne Hagen, Daglig Leder

Hos Link Arkitektur skaper vi arkitektur for morgendagens befolkning, i alle livets faser. Mennesker bor og lever i omgivelsene vi er med å utforme; på vei til jobb, på torget eller i gata der vi bor, på skolen, kontoret, sykehuset og hos bakeren.

LINK er et av de fem største arkitektkontorene i Skandinavia. Våre 500 medarbeidere er lokalisert i 15 byer i Skandinavia, og har en spisskompetanse som dekker alle fagområder innen arkitektur; fra planlegging av omfattende byutvikling til produktdesign.

Mimax har kjerneboret og saget i betong siden slutten av 1960-tallet og var et av de første firmaene i Norge som spesialiserte seg på dette. Vi utfører alt innen boring i stein, betong, asfalt, leca etc. 

Vi produserer og leverer noen av de beste borene på markedet, dette fordi vi har kontroll med de forskjellige komponentene og egenproduksjon med kvalitetssikring og kontroll. 

Spenncon har historie i Norge tilbake til 1961 da Forspent Betong ble etablert i Hønefoss. Spenncon er i dag etablert med 3 fabrikker i sentrale regioner i Norge, omsetter for om lag 1,0 milliarder NOK og har mer enn 500 ansatte. De tre fabrikkene er lokalisert i Hønefoss, Hjørungavåg og i Sandnes.

AFRY i Norge driver ingeniør- og arkitektvirksomhet innenfor bygg, infrastruktur, energi og industri.Vi vil gjerne takke HENT og øvrige aktører for et godt samarbeid i dette flotte prosjektet. 

Nordic Dørfabrikk AS har en lang historie helt tilbake til 1970. Da ble fabrikken bygget og bestod av møbelproduksjon. I 1993 ønsket bedriften å skifte retning, og konsentrerte seg deretter utelukkende om innerdører. Med årene har selskapet bygget en unik kompetanse og spesialiserer seg på brann-og lyddører til store prosjekter som eksempelvis sykehus, skoler, leilighetsbygg og barnehager.

Belstroj Norge AS startet i 2017 og har siden det vokst opp og blitt et mellomstort selskap i byggebransjen i Oslo. Vi har som mål å utvide oss og vokse videre. 

Det er også viktig for oss å ha et tett samarbeid med våre leverandører som sørger for at alt vi trenger er levert til våre arbeidsplasser med sikte på å oppnå en enda mer effektiv organisasjon.

-A/S Elektrisk har levert et komplett elektro- og teleteknisk anlegg på Hurum bo- og omsorgssenter og har vært med på utviklingen av prosjektet siden dette startet på tegnebrettet.

-Dette har gjort det mulig å kunne foreslå bærekraftige- og energieffektive løsninger. Vi har vært involvert i alle de tekniske løsningene i prosjektet og har også bidratt leverandør av Velferdsteknologi med infrastruktur samt. montasje av deres utstyr.