Previous
Next
-Humla borettslag er det første feltet på Vollebekk som sertifiseres etter BREEAM NOR Good. Det er også en av de første prosjektene til OBOS som blir sertifisert. Foto: OBOS / Chris Borowiak
Sist oppdatert: 07-12-2022

Humla borettslag

-Humla borettslag er en del av en helt ny bydel på Vollebekk, med totalt 184 leiligheter.

-Det er et fantastisk prosjekt som vi er veldig stolt av, forteller Mathias Rodny, Prosjektleder i OBOS Nye Hjem AS til Norsk Byggebransje.

-Selv kom jeg inn fjerde byggetrinn, der vi har vært flere prosjektledere. En kollega tok siden over sluttfasen når jeg fikk ansvaret for dette femte byggetrinnet.

-OBOS startet opprinnelig utviklingen av hele seks felt på Vollebekk sammen med Aspelin Ramm, før OBOS kjøpte dem ut i 2021.

-Det sjette feltet er igangsatt i samarbeid med Veidekke Entreprenør, en samarbeidsavtale som har lagt til grunn fra første feltet ble startet.

-Det har vært en stor fordel at vi har gjennomført et så stort prosjekt med en ganske så intakt prosjektorganisasjon fra første dag. Samme bedrifter og mennesker gjennom mange år, det merkes i det daglige.

-Humla borettslag er det første feltet på Vollebekk som sertifiseres etter BREEAM NOR Good. Det er også en av de første prosjektene til OBOS som blir sertifisert.

TKC Prosjekt

Tanke - Prosjekt - Resultat

-Beslutningen om BREEAM sertifisering ble tatt først etter byggestart, dermed mistet vi noen poeng i en tidlig fase, men OBOS har store miljøambisjoner og vi bestemte oss for å gjennomføre uansett. Erfaring har vært god og alle nye prosjekter skal miljøsertifiseres fremover.

-Totalentreprenør Veidekke har tilsvarende solide ambisjoner som OBOS og har bidratt i positiv retning for å sikre at prosjektet blir både bærekraftig, og holdbart. Vi har også gjennomført prosjektet som fossilfri byggeplass.

-Dette stiller selvsagt ekstra krav til underentreprenører, et ansvar vi som byggherre er bevisst, de som kan levere i henhold til krav og ambisjoner får være med på toget.

-Utover BREEAM tiltak har vi også valgt å teste ut habittak på et av byggene. Navnet til borettslaget kommer faktisk av en sjelden humleart som ble observert på tomten før vi startet å bygge.

-Vi har hatt en veldig engasjert landskapsarkitekt som tilrettelegger for biologisk mangfold, blomstring på tak og artspallett utomhus er satt sammen for å fremme flere humler i området.

-Når alt stod ferdig ble det smekkfullt med humler her, sier en engasjert Rodny.

Lillehammer arkitekter
Afry AS

Fin fremdrift i usikre tider

-Prosjekt har hatt fin fremdrift hele veien, tross pandemi. Vi startet byggingen 16. mars 2020, fire dager etter at Norge stengte ned. Jeg opplever at vi har vært heldige, ledelsen i OBOS har hatt stor tro på Humla hele veien og vi fikk ok til byggestart tross utfordringer og usikkerhet.

-Veidekke har gjort en kjempejobb gjennom hele byggetiden og bidratt til at vi har kunne holde tempo på flere felt parallelt. Vi har hatt en fin reise uten forsinkelser takket være deres innsats,

-Vi har fått jobbe litt annerledes, også med kundereisen. Pandemien tvang frem digitale løsninger som
resulterte i en ny verden også for oss.

-For mange har det vært veldig positivt, mens noen savnet muligheten til å se, ta og kjenne på. Vi har gjort vårt beste for å tilrettelegge for alle, så langt det har vært mulig samtidig som vi har tatt hensyn til alle restriksjoner.

-OBOS er veldig offensive, det er et proaktivt selskap som tar samfunnsansvar. Det var også avgjørende for meg når jeg søkte ny arbeidsgiver i Oslo.

-Jeg kom fra en medlemseid boligutvikler i Stockholm og følte at jeg «kom hjem» i OBOS. Jeg brenner for at vi jobber for medlemmene og ikke aksjeeierne. Det er gøy å jobbe i et selskap der man alltid er på tærne og vil utvikles.

Kjøp halve, bo i hele

-OBOS vil bidra til at flere mennesker kommer inn på boligmarkedet, derfor har man også ulike boligkjøp modeller. De introduserte blant annet OBOS Bostart i 2018 og OBOS Deleie i 2020.

-Med OBOS Bostart får man en lavere pris enn ordinær markedspris, mot at OBOS har forkjøpsrett til indeksregulert pris den dagen man evt. vil selge boligen.

-Med OBOS Deleie investerer man i først minst 50 prosent av boligen, før man siden kan øke eierandelen når det passer økonomien, til slutt eiern man hele boligen selv.

-I Humla borettslag er mer enn halvparten av leilighetene tilbudt med mulighet for bostart- eller deleiemodellen. Målet for OBOS er å følge opp samme modell i nye prosjekter.

-Kommende femårsperioden er det planlagt at ca 8 500 boliger hvor man skal kunne kjøpe med enten OBOS Deleie eller OBOS Bostart.

-Når vi er klar på Vollebekk har vi bygd over 1 000 nye boliger, med all infrastruktur, torg og parkeringsanlegg.

-Torgkvartalet er et fantastisk prosjekt i seg selv med gjenbruk av materialer som gjennomgående tema, det er uvanlig innen infrastruktur, avslutter Rodny.