-Bygget er en form for en kompakt struktur, med tilstrekkelige åpninger for å skape gode lysforhold og uterom. Tormod Raen, sivilarkitekt hos At Plan & Arkitektur AS .Foto: Jostein Nybråten, Ringerike kommune
Sist oppdatert: 05-07-2021

Heradsbygda omsorgssenter 

Det nye bygget blir base for hjemmetjenesten i Hønefoss, et dagaktivitetssenter for opp til 20 brukere og har 64 omsorgsboliger som er bemannet døgnet rundt.

Bygget som passivhus og med store deler oppført i massivtre, får omsorgssenteret en tydelig miljøprofil.

– Det har vært et behov for fornying innenfor omsorgstjenesten. Hønefoss sykehjem som erstattes er gammelt og tungvint i drift, og kommunen så samtidig på tjenestetilbudet, sier Jostein Nybråten, enhetsleder teknisk kultur og idrett utbygging i Ringerike kommune.

Han forteller at bygget skal Bream sertifiseres med nivå good, som gir et visst nivå. Det gir både lavt energiforbruk i drift, og samtidig et lavt miljøfotavtrykk.

Strålende fornøyd med samarbeidet med de øvrige aktørene i prosjektet
– Samarbeidet med entreprenøren har vært utmerket! Vi er svært fornøyde med hvordan Betonmast har samarbeidet og løst det som er utført.

Scand Industrimiljø - Heradsbygda omsorgssenter

Lærerik erfaring
– Vi fikk oppdraget gjennom en offentlig anbudskonkurranse, hvor vårt tilbud var det beste. Betonmast Asker og Bærum har bygget mange bygg sammen med Ringerike kommune tidligere.

-Nå skal vi blant annet snart i gang med Hov Ungdomsskole, som er et større prosjekt vi nylig vant med samme byggherre, sier Tommy Bloch Sommerseth, prosjektleder hos Betonmast Asker og Bærum AS.

Han legger ikke skjul på at det å bygge i pandemitider har vært en utfordring, spesielt da prosjektet var midt i en hektisk fase da utfordringen dukket opp.

– Det har likevel vært svært lærerikt å måtte implementere smittevern i prosjektet og i riggarbeidet.

-Vi hadde et utbrudd på byggeplassen, som førte til påfølgende nedstenging av anlegget i to uker for å få bukt med dette, og siden har vi heldigvis ikke hatt noen hendelser på prosjektet.

Sommerseth forteller at prosjektet har vært et massiv trebygg som de har montert selv, og at de med dette har fått god og nyttig erfaring, samtidig som de har fått vise at elementmontasje er noe firmaet kan.

– Dette er virkelig et materiale for fremtiden, og det er mye knowhow i både prosjekteringen og utførelsen som må erfares, påpeker han.

Jevnt over har de vært heldige med alle leverandører, og de fleste har de allerede bygget sammen med på mange prosjekter.

Krøderen Elektro|Krøderen leverer alt innen elektro til din bolig, hytte eller prosjekt.

– Jeg vil gjerne trekke frem vår gode samarbeidspartner Krøderen Elektro. Bygget har et komplisert elektroanlegg og det er sjelden man har så kompliserte elektroentrepriser som i dette prosjektet. Krøderen Elektro har virkelig levert på en god måte, skryter Sommerseth.

Lytter til brukene
Ringerike kommune utlyste i 2017 en «Åpen anbudskonkurranse» for kjøp av arkitekturprosjektering.

– Vi vant denne med Architectopia som samarbeidspartner. Relevant kompetanse og erfaring, samt oppgaveforståelse var viktig for avgjørelsen.

-I tillegg var pris vektet med 30%, sier Tormod Raen, sivilarkitekt hos At Plan & Arkitektur AS.

Han forteller at kommunen hadde gjort et grundig arbeid med programmering av bygget: Det var gjennomført mulighetsstudier, samt et funksjonsprogram.

– Basert på dette gikk det relativt raskt å finne et hovedkonsept og grep som både kommunen og brukergruppen var fornøyde med. I skisse- og forprosjektfasen var det jevnlige møter med brukergruppen for å sikre at løsningene som ble valgt var i tråd med ønsker og ambisjoner til kommunen.

– Omsorgsboligenes organisering som legges rundt skjermede felles uterom tenker vi er særlig positivt for denne typen program.

Næsset Mekaniske verksted - Heradsbygda omsorgssenter
Roar Jørgensen AS - Heradsbygda omsorgssenter

-Dette kombinert med åpne og oversiktlige avdelinger uten for store avstander. Bygget er en form for en kompakt struktur, med tilstrekkelige åpninger for å skape gode lysforhold og uterom, sier Raen.

Både i skisse- /forprosjektfasen og i detaljprosjekteringsfasen har samarbeidet vært konstruktivt og godt, påpeker sivilarkitekten.

God tilstedeværelse fra kommunen, særlig i forprosjektfasen, har vært helt avgjørende for å finne frem til gode løsninger i et prosjekt som inneholder et ganske omfattende program.

– Ikke minst vil vi få trekke frem Husbankens rolle som veldig positivt i et prosjekt som dette. God kommunikasjon samt prosjektering i 3D fra alle fag har gjort at prosessen har fungert særlig godt hele veien, sier Raen fornøyd.

Stolte aktører: 

Krøderen Elektro AS har siden starten vokst til på bli en elektroentreprenør av betydelig størrelse med nesten 140 høyt kvalifiserte medarbeidere. Lokal tilstedeværelse har alltid vært avgjørende for Krøderen Elektro, som gjennom årene har etablert seg med avdelinger på Modum, Krøderen, Sigdal, Kongsberg, Ringerike og Flå, slik at de kan være tilgjengelige der kundene deres er.

Rådgivende ingeniør Roar Jørgensen AS. Ditt prosjekt - vår kompetanse. Vårt mål er å være den beste leverandøren og finne den beste løsningen for våre kunder innenfor våre fagområder: prosjektering, byggledelse og brannteknikk. 

Scand Industrimiljø AS -ekspert på avsug. Med produkter og systemløsninger for industriell material- håndtering og transport, punktavsug og høyvakuumsug skaper vi et godt arbeidsmiljø og høy produktivitet.

Brødrene Midthaug AS - Heradsbygda omsorgssenter
Spenncon AS - Heradsbygda omsorgssenter

Spenncon har historie i Norge tilbake til 1961 da Forspent Betong ble etablert i Hønefoss. Spenncon er i dag etablert med 3 fabrikker i sentrale regioner i Norge, omsetter for om lag 1,0 milliarder NOK og har mer enn 500 ansatte. De tre fabrikkene er lokalisert i Hønefoss, Hjørungavåg og i Sandnes.

Næsset Mek. verksted AS ble etablert i nåværende form i 1991, men har røtter tilbake til 1892 da det ble etablert smie på Jevnaker av familien Næsset. I dag har bedriften 30 kvalifiserte medarbeidere og produksjonslokalene på Bergermoen Industriområde. Bedriften produserer og monterer bærekonstruksjoner for bygg basert på kundens spesifikasjoner eller på bedriftens egenprosjektering.