Previous
Next
Helseparken Onsøyheimen har 5 avdelinger med totalt 120 plasser, samt en dagavdeling for personer med demens. Sykehjemmet har en arbeidsstokk på 190 ansatte fordelt på omtrent 130 årsverk. Foto: Fredrikstad kommune
Sist endret: 29-09-2023 

Helseparken Onsøyheimen - Et moderne omsorgssenter

Oppføringen av Helseparken Onsøyheimen startet i mars 2021. Til tross for at utfordringer med pandemi og konflikter førte til høyere kostnader, klarte prosjektet å holde seg innenfor de økonomiske rammene, til tross for at overleveringen ble noen måneder forsinket. 

15.000 kvadratmeter med omsorg fikk en prislapp på ca. 543 millioner kroner. Bygget ble overlevert til Fredrikstad kommune i slutten av mars 2023 og høytidelig åpnet av ordfører Siri Martinsen i juni.

En innovativ omsorgsinstitusjon

Helseparken Onsøyheimen setter fokus på høy fagkompetanse, samarbeid og kvalitet i tjenestene de tilbyr. Dette blir det første sykehjemmet i Fredrikstad hvor en rekke av sykepleierne har mastergrad, som bidrar til å øke kompetansen og fremme faglig utvikling på alle nivåer.

Helseparken Onsøyheimen har 5 avdelinger med totalt 120 plasser, samt en dagavdeling for personer med demens. Sykehjemmet har en arbeidsstokk på 190 ansatte fordelt på omtrent 130 årsverk. 

I tillegg til en sentral inngangshall og en kafé som er åpen for hele lokalbefolkningen, finnes det også fasiliteter som frisør, fotpleie og tannlege. Det er også et allment rom som kan brukes til både seremonier og ulike aktiviteter.

Kunst i offentlige rom

Sykehjemmet er utformet for å imøtekomme ulike brukergrupper. I tillegg til moderne standard på sykehjemsplassene, har det blitt investert i mindre boligenheter som er tilpasset ulike behov og utstyrt med avansert velferdsteknologi.

Helseparken består av omtrent 300 rom og er konstruert med en kombinasjon av plasstøpt betong, prefabrikkerte elementer, og ytterveggselementer.

Fasadene er hovedsakelig laget av teglstein, med noen områder dekket av Cembrit Plater.

Bygget er en miljøvennlig konstruksjon med solcellepaneler på taket og bergvarme som energikilde. Bygningene A og B har tre etasjer over bakkenivå, mens B-bygget også inkluderer en garasjekjeller. 

Oppvarmingen skjer ved hjelp av bergvarme fra egne energibrønner og hele komplekset er utstyrt med energieffektiv LED belysning som bidrar til å redusere energiforbruket og fremme bærekraftige praksiser.

Stolte aktører: 

ARE Treindustrier har levert fasadeelementer til Helseparken Onsøyheimen. Det er produsert og levert i overkant av 5 000 m² isolerte veggelementer med ferdigmonterte vinduer - klart for videre arbeid med teglfasade. Elementene er produsert på vår lokasjon i Rygge og levert byggeplass i tidsrommet august – desember 2021.

Common Ground er det ansvarlige, kreative bindeleddet mellom oppdragsgiver, forskriftsmessige og sosiale rammebetingelser og entreprenør. I utviklingsprosjektene våre sørger vi for at alle parter blir hørt og tatt hensyn til. På den måten sikrer vi både effektive og givende prosesser, og varige løsninger, som fungerer for alle. Vi er mange mennesker på jorda, som ønsker å skape verdier og leve gode liv sammen. Derfor betyr byer og hvordan de blir utviklet mye.

Bravida gir bygninger liv – døgnet rundt, hele året. Vi gjør det ved hjelp av tusenvis av medarbeidere som installerer og vedlikeholder anlegg for energi, varme, kjøling, vann, ventilasjon og sikkerhet. Ting som bare skal fungere.

Multiconsult hatt ansvaret for byggeledelse, SHA og ITB koordinering for Fredrikstad kommune. Vi gratulerer kommunen så mye med nytt bygg og takker for et spennende oppdrag.