Previous
Next
Det betyr mye for kommunen å få en ny skole på Gvarv. Det gir et bedre lærings- og arbeidsmiljø, både for elever og lærere. I tillegg har skolen fått et fantastisk uteområde. Foto: Skorve Entreprenør AS/Zoé Johanna Eskes
Sist oppdatert: 28-10-2021

Gvarv skole - Fokus på brukermedvirkning

En fornøyd rektor forteller om både ansatte og elever som gleder seg stort over å være på plass i det nye og flotte bygget.

I tidligere Sauherad kommune ble flere bygdeskoler lagt ned på grunn av kommunens økonomi. Det var da kun én offentlig skole igjen i kommunen.

Deler av bygget var blitt gammelt, og i så dårlig stand at det ikke oppfylte regelverk om inneklima i opplæringsloven. Det gjaldt den delen av skolen som var for 5.-10.klasse. Det skulle ta over 40 år før politikerne fattet vedtak om nytt skolebygg.

– Dette skjedde i sammenheng med sammenslåingen av Sauherad og Bø kommuner, hvor investering i nytt skolebygg på Gvarv sto oppført i intensjonsavtalen for ny kommune.

-I det første kommunestyremøtet i nye Midt-Telemark kommune ble det enstemmig vedtatt å bygge skolen, i tråd med vedtak fra tidligere Sauherad kommune, forklarer Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører i MidtTelemark kommune.

splitkon AS
Frontal Aluminium

Hun forteller at det betyr mye for kommunen å få en ny skole på Gvarv. Det gir et bedre lærings- og arbeidsmiljø, både for elever og lærere. I tillegg har skolen fått et fantastisk uteområde.

– Sist jeg besøkte skolen, så fortalte elevene meg at uteområdet er fullt av barn og unge også utenfor skoletiden. Flere har fått seg nye venner på grunn av at de nå har et sted å samles på fritiden.

Ordføreren er full av lovord om alle aktørene som har vært involvert i prosjektet
– Jeg vil rose administrasjonen v/teknisk og avdelingsingeniør Martin Kaalstad som har vært prosjektleder, og sørget for god kontakt mellom entreprenør og kommunen.

-Videre er det gjort en god jobb av byggekomiteen, bestående av tre politikere, som har holdt tak i prosjektet helt fra start til slutt.

– Jeg vil skryte ekstra av utbygger Skorve Entreprenør AS som har bygget en fantastisk skole og uteområde innenfor avtalt tid.

-Videre har de ivaretatt trafikksikkerhet og sikkerheten til elever og lærere. Jeg er også nødt til å nevne det gode samarbeidet med elever på Gvarv skole, rektor og ansatte.

Fokus på brukermedvirkning
Martin Kaalstad har vært prosjektleder for kommunen, og forteller at det har vært bred brukermedvirkning under hele prosessen. Tilbakemeldingen fra brukerne har vært gode, og de er fornøyde med nye lokaler.

– Spesielt trekkes det frem at skolen nå er behagelig å være i og med behagelige farger, godt inneklima og gode rom å være i. Det er massivtrevegger i klasserom, amfi og fellesarealer oppleves også svært positivt for innemiljøet.

-I skissestadiet ble det utredet ulike miljøtiltak, som blant annet solcelle, solfanger, grunnvarme og lavutslippsmaterialer.

Spenncon Betongelementer - Varig Estetikk

-Til slutt ble det bestemt å bygge i massivtre og tilknytte bygget til et biovarmeanlegg. Prosjektet har søkt og mottatt støtte fra Miljødirektoratet, både til utredning og gjennomføring av klimatiltak.

– Prosjektet ble gjennomført som totalentreprise, og vi har hatt en god og tett dialog med
totalentreprenøren og hans team med rådgivere og underentreprenører. Skorve sin byggeledelse har vist særlig god brukermedvirkning med skolens bruker under bygge- og riveperioden, sier Kaalstad, og legger til:

– Dette har bidratt til god kommunikasjon og forståelse hos brukerne under byggingen. Ansatte og elever skal også få ros for sin tålmodighet under byggingen: Det har vært en lang periode med dårlig fremkommelighet og reduserte uteområder for elevene.

Stor glede
– Det er en harmoni og glede både blant elever og ansatte etter at de har kommet inn i nytt bygg. Det er lettere å se hverandre, og elevene forteller om en ro som har mye med det estetiske å gjøre.

-Det er rolige og behagelige farger, et godt lys og god lyd, sier rektor Tine Kvilekval fornøyd.

Også hun påpeker at ansatte har vært delaktige hele veien: Det har vært diskusjoner om arbeidsrom, klasserom, spesialrom og lignende. De har også blitt informert om de ulike prosessene underveis. Verneombud, tillitsvalgt og FAU-leder har vært med på byggeinfomøter.

– Elevene har i noen grad vært delaktig i prosessen ved bygg av ny skole. De har gjennom elevråd fått presentert skolebygg og uteområde og kommet med tilbakemeldinger. Informasjonen er gitt videre til klassene fra elevrådsrepresentantene.

-Også rektor har vært rundt i de ulike klassene og fortalt om arbeidet. Både elever og ansatte synes det har vært moro å se fremgangen

– Det har vært et svært godt samarbeid mellom aktørene: Interiørarkitektene har vært utrolig flinke til å lytte og tilpasse for brukerne, og samarbeidet med entreprenør har også vært formidabelt, sier rektoren fornøyd.

Aktører:
Sør Arkitekter, Rambøll, FAST Engineering, WSP, RIE Telemark, Element sør, Multifag, Albanor Isolering AS, Montèr Storkaas, AS Jømna Brug, Laminathuset Combi Craft AS, Flisekompaniet Kongsberg, PcP Norge, Harald Krogsæter AS, Moelven Modus AS, Zuraris malerservice as, Heisplan, Modulvegger, Woodcon, Komfortgulv AS, Sørlaminering AS, Brann- og sikringservice, Folkestad KVV Service AS, ParkettPartner, Olsen Entreprenør as, Jet - Bramo AS, Umbra produkter, Elektrosveis A/S, Atlas Industri, Etac AS, Icopal Tak AS Skien, AJ Produkter AS, Lian Trevarefabrikk AS