Previous
Next
Stian Garberg er prosjektsjef, utbygging hos Studentsamskipnaden i Oslo. Han forteller at det har vært mange utfordringer underveis, men påpeker at det er å forvente når bygninger som nærmer seg 150 år skal endres fra kontor til boliger. Foto: Thorstein Diesen, SiO / Knut Inge Bjerklund, prosjektleder Seby.
Sist oppdatert: 08-07-2021

Gjerdrumsvei 10 B 

Studentboligene midt i hjertet av Nydalen i Oslo har en svært god beliggenhet nær Akerselva og nær læresteder som BI.

De var klare til innflytting i starten av juni, og interessen har vært god. Her har man klart å bygge nytt og flott med gode planløsninger, samtidig som sjelen i de gamle byggene er bevart.

– Vi vant dette oppdraget tilbake i 2017 i en samspillskonkurranse med flere tilbydere. Da det har vært en krevende reguleringsprosess rundt dette prosjektet, kom byggearbeidene først i gang desember 2019.

-Seby har hatt flere prosjekter sammen med Studentsamskipnaden i Oslo, sier Knut Inge Bjerklund, prosjektleder hos Seby.

Han forteller at de ved rehabilitering av så gamle bygg er veldig opptatt av å bevare den eksisterende bygningskonstruksjonen så mye som mulig.

-Den gode dialogen med PBE, byantikvaren og kunden SiO har vært viktig for å skape et nytt prosjekt i et eksisterende lokale.

– Prosjektets beliggenhet ved siden av Akerselva har også gjort at vi har hatt stort fokus på ytre miljø, slik at byggeprosessen ikke har fått noen negativ innvirkning på denne. Dette prosjektet har vært et samspillsprosjekt sammen med SiO, og vi har derfor hatt tett dialog sammen under hele prosessen.

Indian Bygg AS - Gjerdrumsvei 10 Studentboliger

Utfordringer underveis
Bjerklund legger ikke skjul på at det tidvis har vært utfordrende å bygge under pandemien. Stort sett har de klart å holde tidsfristene, men endel utfordringer har kommet når grenser stenges og det er lange perioder med karantene midt i en ganske omfattende byggeprosess.

– Det har naturligvis også vært svært strenge rutiner på byggeplassen med tanke på renhold, spriting av overflater, ulike spise- og skifte tider og lignende, sier prosjektlederen.

Han skryter av samarbeidet med de andre aktørene.
– Jeg vil gjerne trekke frem at vi har hatt et veldig godt samarbeid med SiO. Jeg kunne også trukket frem veldig mange av våre UEér på dette prosjektet.

-Vi har hatt et svært godt samarbeid med de fleste, men hvis ingen er nevnt, så er ingen glemt, sier Bjerklund med et smil.

Beholder fasadeuttrykket
Stian Garberg er prosjektsjef, utbygging hos Studentsamskipnaden i Oslo. Han forteller at det har vært mange utfordringer underveis, men påpeker at det er å forvente når bygninger som nærmer seg 150 år skal endres fra kontor til boliger.

– Prosjektet har hatt mye fokus på å beholde fasadeuttrykket, så på de eksisterende teglfasadene har vi kun gjort nødvendig vedlikehold og fornying i samarbeid med Byantikvaren.

EBR elektro AS er totalleverandør innen elektroinstallasjoner

Det er satt inn nye spesialbygde vinduer med samme inndeling og profiler som de gamle, sier han, og utdyper:

– Teglfasaden er i et nødvendig omfang blitt spekket opp med nye fuger der de gamle hadde forvitret bort av tidens tann. De nye beslagene rundt vinduer og på tak er utformet i samarbeid med Byantikvaren.

De største utfordringene er i følge Garberg at bygningene er fra slutten av 1800-tallet. Da de strippet ned bygningene, oppdaget de som forventet at det var en god del råte. Dette var for det meste i gulvkonstruksjonen, som følge av dårlig ventilering av krypkjeller.

Prosjektlederen forteller at de i samarbeid med bygningsfysiker valgte å fylle igjen krypkjelleren og støpe nytt dekke. Også undertaket og takstein måtte byttes ut.

– Videre har jo logistikken vært utfordrende, da eneste adkomsten er via naboen i Gjerdrums vei 12. Vi har hatt et svært godt samarbeid med naboen, noe som er helt avgjørende da vi har transportert alt ut og inn av byggeplassen via torget - gjennom en portal - og over en bru med begrenset tillatt akseltrykk.

Skaaret Landskap  - Gjerdrumsvei 10 Studentboliger
Bygghuset - Gjerdrums vei 10 - Studentboliger

– Det er også en mye brukt tursti som ligger mellom vårt prosjekt og Akerselva, så det har vært et stort fokus på å sikre trygg ferdsel forbi byggeplassen, forklarer Garberg.

Han forteller at de har hatt håndverkere i karantene, samt gjort tiltak underveis som har forsinket dem noe, men at de likevel har ferdigstilt som planlagt.

– Pandemien var allerede i full sving før vi startet, så vi var forberedt på at noe kunne påvirke fremdriften. Det har fungert greit gjennom hele prosjektet.

Unike bygninger
– Vi bygger ofte studentboliger med tilnærmet like leiligheter. Det har ikke vært mulig på dette prosjektet. Leilighetenes inndeling er styrt av vinduene i fasaden, og av eksisterende konstruksjoner innvendig, sier Garberg, og forklarer:

– Selv om alle overflater inne i boligene er nye, skjønner beboerne at de bor i noen helt spesielle bygninger. Det er varierende romhøyder, gamle konstruksjoner som gir en spesiell geometri, og vinduer som varierer fra de svært store til noen bitte små. Og i bakgrunnen høres alltid suset fra Akerselva, som renner forbi på utsiden.

Garberg har bare lovord å si om de andre aktørene involvert i prosjektet
– Samarbeidet med konsulenter, entreprenører og naboer har fungert svært bra. Det har til enhver tid vært konstruktiv og god dialog mellom alle parter i prosjektet, noe vi i Studentsamskipnaden er veldig opptatt av.

-Vi har vært heldige med å tilknytte oss sterke faglige ressurser både på planlegging og utførende, forteller han fornøyd.

Sørlie Prosjektinnredninger AS - Gjerdrumsvei 10 - Studentboliger

Stolte aktører: 
I forbindelse med rehabilitering av de to verneverdige byggene som utgjør Gjerdrumsvei 10, har LARK landskap bistått med utforming av de tilhørende utomhusområdene

Utformingen er planlagt for å skape gode og funksjonelle møteplasser for studentene. Bygningene har vernestatus, så det har vært viktig å velge materialer og utforming som er tilpasset stedets historiske preg, så det ferdige resultatet framstår autentisk.

Robuste og langliva løsninger har også vært en viktig premiss. Ny vegetasjon glir naturlig inn i sammenhengen med edelløvskogen som omkranser eiendommen. Overvannshåndtering er løst ved bruk av tretrinnstrategien, med åpne vannrenner og regnbed som fordrøyer og renser overvann.

LARK Landskap takker for en godt samarbeid med, SiO, Arcasa arkitekter, SEBY AS/Veidekke Bygg og Skaaret landskap. Yvonne Dengin Daglig leder/partner. 

Hos Arcasa arkitekter karakteriserer vi oss selv som “byggende” arkitekter. Vi har lagt vekt på løsnings- og formgivningssiden, samtidig som vi interesserer oss for prosessen og de faglige og økonomiske rammene for prosjektene. Vi kan dokumentere gjennomføringsevne fra en rekke store og komplekse byggesaker.

Indian Bygg AS og deres 60 ansatte de siste årene vært involvert i en rekke spennende signalbygg i Oslo og omegn. I dag arbeider Indian Bygg med alt fra leiligheter og kontorer, til skoler og sykehjem. Med spisskompetanse opparbeidet gjennom mer enn 20 år, er Indian Bygg AS er naturlig valg som totalleverandør av snekker- og tømrerarbeid.

EBR elektro AS er totalleverandør innen elektroinstallasjoner. Vi er et profesjonelt, solid og trygt firma som er eiet av medarbeidere som er med i den daglig driften. I dag er vi et team med erfarne prosjektledere, montører og lærlinger som alle er opptatt av å gjøre våre kunder fornøyd! 

Skaaret Landskap er en totalleverandør innen utomhus og landskapsarbeider. Med 60 års erfaring i drift og vedlikehold av utearealer for både private og offentlige kunder. Vår vedlikeholdsavdeling har stor faglig forståelse og kunnskap om hage og parkanlegg. 

Bygghuset AS er en kompetansebedrift som har spesialisert seg på prosjektadministrasjon i byggebransjen. Hovedsatsingsområder er konsulentbasert prosjektadministrasjon som f.eks. byggherrens prosjektleder og byggeleder,gjennomføring av byggherrestyrte delentrepriser, utleie av byggeplassadministrasjon, bistand i regulerings- og byggesøknader mv.

Sørlie Prosjektinnredninger AS er Østfolds største leverandør av møbler og innredninger til bl.a. kontorer, møterom, kantiner, fellesarealer/sosiale møteplasser, barnehager, skoler og syke- og aldershjem.

Rovik Montasje AS er et monteringsfirma som tar alle oppdrag innen salg og montasje av systemhimlinger. Bedriften har lang erfaring innen faget og utfører alle oppdrag med fokus fokus på kvalitet. 

Andre aktører: 
AIP Gruppen, AK Gulv, Assa Abloy, Brann & Sikkerhetsforum AS, Bravida,
Edvardsson Bolagen, Electronova, Franke Onsrud, Ivar Braathen Mek, Lars Brynhildsen Takstforretning MNTF, Lydgulvsystemer AS, Lås & Sikring, Norconsult, Nortech BA, Nortech Byggautomasjon, Oras AS, Rambøll, Rørtema, Stabil AS, Stryken & Gudbrandsen, Team exact, WSP, Øyan & Schie, Holm Maskinservice AS, XK Entreprenør AS, Høyer Finseth AS, Otis AS, Åkrene Mek Verksted AS.