-Egenesgården er et eksempel på et prosjekt vi opplever å ha lykkes med og som lever opp til vårt mål om «bærekraftig utvikling for fremtiden». Prosjektet utgjør ca. 10 000 kvm. næringsareal og ved ferdigstillelse nå i desember 2020 er bygget 100% utleid, med 365 arbeidsplasser og 18 parkeringsplasser til jernbanen i Tønsberg. Fra venstre: Christoffer Jonstang, daglig leder i Bjarøy Eiendom. Interiøransvarlig hos Bjarøy Eiendom, Mona Kruse og Grafisk designer Enzo Finger. Foto: Hege Indrehus - Norsk Byggebransje. 
Sist oppdatert: 03-01-2021

Egenesgården - Tønsberg 

En frisk og solfylt desemberdag ble vi invitert med på omvisning sammen med Statsforvalter Per Arne Olsen og interiøransvarlig hos byggherre Bjarøy Eiendom AS, Mona Kruse Westlund, for å se Tønsbergs nyeste BREEAM NOR-bygg, Egenesgården.

Det var en tydelig stolt Christoffer Jonstang, daglig leder i Bjarøy Eiendom, som sto for omvisningen og han har all grunn til å være stolt. Det nye bygget, som ligger sentralt i Tønsberg i det tidligere Rådhuskvartalet, er nydelig gjennomført.

Vi blir møtt av flott arkitektur og et smakfullt interiør hvor hver minste detalj er gjennomtenkt. I samspill med mengder av naturlig lys og en flott utsikt, er det umulig å ikke la seg imponere av prosjektet som oppnår BREEAM NOR Very Good-sertifisering. Jonstang viser oss rundt i bygget og forteller at bygget nå er 100% utleid.

KB Arkitekter Sandefjord

Fylkesmannen Vestfold Telemark (statsforvalter fra januar 2021) var tidlig ute med å sikre seg nytt hovedsete, og vil i årene som kommer leie tredje til femte etasje. Andre som har sett sitt snitt til å sikre seg noen av Tønsbergs flotteste kontorlokaler er EcoOnline AS, Biowater Technology og Bjarøy Gruppen selv.

Har flere BREEAM NOR-prosjekter på plakaten
Jonstang forteller Norsk Byggebransje at de har flere spennende prosjekter på gang, også de med fokus på BREEAM NOR-sertifisering.

- Vi har flere pågående prosjekter vi arbeider med som skal Breeam NOR-sertifiseres, men Egenesgården er vårt første som ferdigstilles.

Hvordan har prosessen vært for å oppnå BREEAM NOR, kontra å bygge uten mål om BREEAM-sertifisering?

-BREEAM NOR-sertifisering er fordyrende, men ikke uten grunn. Det er en god sertifiseringsform som øker bevisstheten på valg som tas gjennom hele prosjektfasen.

-Vi har hatt stor fordel av å bevisst velge lokale leverandører av både arbeidskraft og materialer, særlig under Covid19-pandemien. Et eksempel er at vi bevisst valgte fasadeskifer som både utvinnes og foredles i Norge.

-Vi har flere eksempler på skifer som utvinnes i vesten, men går via østen for foredling. I tillegg til direkte miljø relaterte beslutninger, scorer man BREEAM-poeng ved tett beliggenhet til kollektivknutepunkt, samt lavt energiforbruk når prosjektet er over på normaldrift (utleie).

Alt Installasjon AS

-Vi opplever at leietakere i større og større grad velger miljøsertifiserte bygg. Ved å kunne skilte med lave energikostnader og sertifisering vil man også enklere vinne leietakerne. Vinn-vinn.

"Bærekraftig utvikling for fremtiden" kan man lese på nettsiden deres, hva legger dere i dette?
-Våre prosjekter skal stå seg i det lange løp. Vi har fokus på stedsutvikling; - det å skape prosjekter som gir næringsgrunnlag for egne leietakere, men også næringsgrunnlag for omgivelsene.

-Lykkes vi med dette vil vi også redusere risiko for frafall av leietaker, noe som også reduserer kostnader med leietakertilpasninger for både leietaker og utleier.

-Vi er svært bevisste på at eiendomsforvaltning er mye mer enn utleie. Det å jobbe frem attraktive konsepter ut fra ulike premisser og beliggenheter er avgjørende for å lykkes.

-Egenesgården er et eksempel på et prosjekt vi opplever å ha lykkes med og som lever opp til vårt mål om «bærekraftig utvikling for fremtiden». Prosjektet utgjør ca. 10 000 kvm. næringsareal og ved ferdigstillelse nå i desember 2020 er bygget 100% utleid, med 365 arbeidsplasser og 18 parkeringsplasser til jernbanen i Tønsberg.

-Egenesgården bestod tidligere av 2 eiendommer med 60-80 arbeidsplasser/beboere i et område som har forfalt over tid, bl.a. som konsekvens av lav investeringsvillighet og tilhørende ukurante eiendommer.

-Antall arbeidsplasser 5-dobles, kollektiv- og sykkelbruk tvinges frem som følge av begrenset parkeringsutvalg og aktiviteten i området økes vesentlig. Egenesgården ligger i det tidligere Rådhuskvartalet sammen med prosjektet Stasjonen.

-Stasjonen ble ferdig rehabilitert høsten 2018 og har også tiltrukket seg spennende selskaper som ser viktigheten av beliggenhet til kollektivknutepunktet. Flere prosjekter er på trappene i området, og en positiv spiral er i gang. Det er viktig at utviklingen skjer i sentrum som her og ikke i randsonen, samt at vi får en god motpol og akse til bryggeområdet.

Enzo Finger - Statsforvalter Per Arne Olsen
Fra venstre: Statsforvalter Per Arne Olsen og daglig leder i Bjarøy Eiendom Christoffer Jonstang. Foto: Hege Indrehus - Norsk Byggebransje. 

Dere leier ut til både offentlig og privat sektor, merker dere økte krav/forventinger fra leietakerne med tanke på miljø, klima og bærekraft?

-Skal man lykkes med større kontorprosjekter, er man avhengig av å levere miljøsertifiserte bygg. Det er heldigvis ikke rom for snarveier, som gjør at konkurransegrunnlaget er rettferdig. For å skape bærekraftige prosjekter, dvs. møte krav som kan komme fra leietakere i fremtiden, vil vi nok strekke oss lengre enn de faktiske kravspesifikasjonene vi møter i dag.

Vidt spekter av leietakere og eget kontorhotell
-Vi har en diversifisert portefølje i Bjarøy Eiendom; alt fra lager og produksjon til retail og kontor. Egenesgården består av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, EcoOnline, Biowater Technology, Digital Garden, Spinner Labs, Bjarøy Gruppen, Nordvik Eiendomsmegling.

-I tillegg har vi etablert et kontorhotell med løpende kontrakter i toppetasjen som huser blant annet Betonmast, Veniro, Braaten Eiendom, Biozone, Skadedyrbutikken, Skadedyrtakst, BK-Holding, m. fl.

Egenesgården - Tønsberg - Norsk Byggebransje
Egenesgården - Tønsberg - Norsk Byggebransje

Utsetter offisiell åpning
-Planlagt åpning var 17. desember 2020, men av hensyn til Covid19-situasjonen er dette utsatt til februar 2021. Endelig åpningstidspunkt avklares antakelig i løpet av januar 2021 dersom sistnevnte vil være gjennomførbart. Bygget er fullt innflyttet i løpet av desember 2020, bortsett fra 7. etasje som flytter inn i henholdsvis januar og mars 2021.

Hvordan har samarbeidet vært med Betonmast og KB Arkitekter? Har dere jobbet med dem tidligere?
-Vi er heldige og ha hatt med oss et kreativt og profesjonelt team både fra KB Arkitekter og Betonmast, samt underentreprenører. Utfordringer har det naturlig nok vært underveis, men dette er fortløpende løst av pragmatiske parter.

-Prosjektet ble iverksatt kun med inngått leiekontrakt med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, som disponerer i overkant av halvparten av eiendommen. Jeg ønsker også å benytte anledningen til å fullrose samarbeidet her.

Tønsberg som by er i en spennende utvikling. Hva blir det neste vi får se fra Bjarøy Eiendom?
-Vi har som nevnt flere pågående prosjekter. Neste BREEAM NOR-kontorprosjekt vil være Nedre Langgate 19 i Tønsberg. Der bruker vi samme arkitekt og entreprenørteam som på Egenesgården.

-Eksisterende bygg har en brutto etasjehøyde på 285 cm, som er for lavt til å imøtekomme krav til tekniske føringer. Bygget har ingen estetisk eller historisk verdi, mangler heissjakter og andre viktige konstruksjoner, som ikke danner grunnlag for rehabilitering.

Bjørn Gregersen AS - Din lokale rørlegger

-Reguleringsprosessen pågår og vi har som mål å rive eksisterende bygningsmasse medio 2021 og kunne stille bærekraftige leiearealer klart til innflytting medio 2022. Leieavtale er inngått med Scanship, som med sine 65 ansatte vil romme ca. halvparten av bygget.

Vi takker for en hyggelig omvisning, ønsker lykke til med neste prosjekt og ser fram til å komme tilbake ved neste anledning.

Stolte aktører:
Blikkenslager Walther Karppinen & Sønn AS er et blikkenslagerfirma som utfører oppdrag primært i Tønsberg og omegn

-På Egenesgården har vi har laget og montert fasadetekking med kobber eloksert aluminium i 4 variasjoner montert helt uten plan for mønster og fargefordeling, totalt areal 1200 m2. Vi har også utført diverse beslagsarbeider utvendig og innvendig i lakkert aluminium.

-Dette har vært et spennende og morsomt prosjekt og vi ønsker og takke Betonmast Buskerud og Vestfold AS for oppdraget og ikke minst godt samarbeid. Daglig leder Walter Karppinen

ALT Installasjon, har etter mange år som elektrikere i Vestfold, har vi skaffet seg lang og solid erfaring. Som navnet sier, leverer de ALT du trenger av elektrikertjenester for private og for bedrift. Deres elektrikere hjelper deg med alt som har med elektrisitet å gjøre, fra boligkontroll og belysning til varme, tele og data.

Hæhre Gulvstøp
HTH Sandefjord

KB arkitekter AS er et solid arkitektkontor med base i Tønsberg, som etterstreber en arkitektur som er holdbar både sosialt, økonomisk og økologisk. Kontoret er miljøfyrtårn-sertifisert, er medlem av Norwegian Green Building Council og har ansatte som er BREEAM-sertifiserte. Med engasjerte medarbeidere vil KB Arkitekter, bidra til et ressursbesparende samfunn og utforme bygninger, og miljøer som står seg over tid.

Fon Anlegg AS, er en maskinentreprenør med hovedsete i Sandefjord. Med nesten 40 ansatte utfører Fon Anlegg, alle typer oppdrag innen graving, massetransport, drenering, brøyting, rivning, veg, vann og avløp. Vi gratulerer byggherre og takker Betonmast, ved Arne Midtbø, for oppdraget og et godt samarbeid. Anleggsleder Joakim Aarøe. 

Tata Steel er en av Europas største stålprodusenter med stålverk i Storbritannia og Nederland, samt produksjonsanlegg over hele Europa. Byggebransjen er det største markedet for Tata Steel og de leverer et omfattende utvalg at høy kvalitets stål, formede profiler, gulvplater i stål og byggesystemer i metall.

Rørspesialisten Bjørn Gregersen AS, er en lokal hjørnesteinsbedrift som siden 1967 har levert kvalitet i Horten, Holmestrand, Tønsberg og resten av Vestfold. Gjennom mer en 50 år har Rørspesialisten tilbudt kundene sine alle tjenester innen rørleggerfaget – fra utskifting av en kranpakning i privatboligen til leveranser av komplette prosessanlegg til industrien.

Blikkenslager Walther Karppinen & Sønn AS

Hæhre Gulvstøp har i over 35 år utført betongarbeid over hele landet. Som spesialister innenfor gulvarbeid, utfører Hæhre Gulvstøp dekkestøp, gulvpuss, gulvavretting og sparkling. I tillegg til betonggulv, utfører bedriften også betongarbeid som favner alt fra kulverter, mindre broer og grunnmurer, både som underentreprenør og direkte for byggherre.

Det moderne liv krever sitt kjøkken og det vet vi alle som jobber hos HTH. Hos HTH i Sandefjord får du hjelp av spesialister, som brenner for å gjøre dine drømmer til virkelighet. Går du og drømmer om et nytt baderom eller en ny garderobe, står de klare til å hjelpe deg med å gjøre det til virkelighet.

Protan Entreprenør, er Nordens største takentreprenør og tar hånd om alle typer prosjekter, fra planlegging til ferdig prosjekt. Tak, membraner, våtrom, terrasse og radonsikring – deres fagkunnskap og erfaring gir deg tryggheten du trenger. Vi takker Betonmast for oppdraget og godt samarbeid. 

Andre aktører: 
ÅF Engineering AS, Norconsult AS, Økolog Christian E. Mong, Protekno AS, Bryn Byggklima AS, Schindler AS
Nokas AS, Stokke Bygg AS, Bomekan AS, Buskerud Betongvarefabrikk AS , Albanor Isolering AS, Mesterbygg Sør, Norheim Naturstein AS, H-glass AS, Unilite Norge AS, Norgesvinduet AS, Umbra AS, Portservice AS
Protan AS, Gipsplatemontasje AS, Bærum Byggmontering AS, Bosvik AS, Swedoor AS, Sigmund Olsen Agentur AS, Tveiten og Riis AS, Malermester Buer, Parkettgruppen, Niche AS, Nordisk Massivtre AS, Vestfold Bygg og rekkverk AS, Steen & Lund AS.