Dokka 6 med beliggenhet sentralt i Fredrikstad fungerer som en portal til byen sjøveien. Ved siden av den karakteristiske Værste broen, så er den også porten til Kråkerøy og videre til Hvaler.  – Responsen har vært god både fra leietakere og tilfeldig forbipasserende. Det har kommet inn flere leietakere, så nå har vi mindre enn 20% ledig areal. Nina Wilhelmsen, prosjektleder Værste AS. Foto: Nina Wilhelmsen
Sist oppdatert: 14-09-2021

Dokka 6 - Næringsbygg med unikt uttrykk 

Med sin sentrale beliggenhet i Fredrikstad sentrum, får leietakerne i Dokka 6 flotte og toppmoderne lokaler.

– Helfo ønsket nye lokaler i Fredrikstad og vi i Værste AS vant konkurransen. Dette medførte at vi hadde tilstrekkelig trygghet for å kunne starte byggingen av et større næringsbygg med sikte på å fylle dette med flere leietakere, sier prosjektleder Nina Wilhelmsen.

Hun forteller at det å bygge under pandemien har medført noen mindre forsinkelser grunnet treghet i vareleveranser, samt redusert tilgang på arbeidskraft. I tillegg har det vært merkostnader til smittevern og organisering.

– I pandemien har det vært stor fare for ytterligere forsinkelser og kostnader. Heldigvis har vi ikke hatt smittetilfeller på byggeplassen, men vi har i løpet av tiden hatt et betydelig antall arbeidere i karantene.

– Det har vært et prosjekt med svært stram tidslinje grunnet forpliktende innflyttingsdato gitt i kontrakt med Helfo. Denne datoen var definert før vi kunne vite at en flaggermus fra Kina skulle endre både prosesser og arbeidsliv.

-Grunnet tidspress er prosjektet gjennomført som en samspillsenterprise etter åpen bok. Da det ikke var tid til å kartlegge alle forhold før oppstart, så ble noe prosjektering utført i parallell med byggingen.

Structor er en kunnskapsbedrift med spisskompetanse innen en rekke fagområder. Vi skaper gode rammer rundt menneskers liv.

Ved bygging av kjeller ble det avdekket konstruksjoner for forankring av kai i grunnen, hvilket medførte at arealet i kjeller måtte reduseres.

– Opprinnelig var det planlagt med sykkelparkering i kjeller. Denne sykkelparkeringen ble da flyttet til plan 1 i byggets syd-vestre hjørne med store vinduer og sjøutsikt.

-Denne hendelsen er med på å understreke en viktig endring og prioritering i vårt ønske om å drive bærekraftig byutvikling, sier Wilhelmsen, og legger til:

– Værste AS tilrettelegger for at sykkel skal prioriteres fremfor bil, og med dette viser vi omverden at vi mener alvor her.

-Vi har i tillegg kjøpt inn en sykkelvaskemaskin til fri benyttelse for alle våre leietakere uavhengig av om de leier i Dokka 6 eller i noen av våre andre bygg.

-Med sykkelvaskemaskin, tørkeskap for klær og sjøutsikt, så tror vi at våre leietakere har den fineste sykkelparkeringen i landet.

Strålende respons
Dokka 6 med beliggenhet sentralt i Fredrikstad fungerer som en portal til byen sjøveien. Ved siden av den karakteristiske Værste broen, så er den også porten til Kråkerøy og videre til Hvaler.

Denne beliggenheten har medført at fasader og utomhusområder har fått betydelig prioritet, da det er viktig for byen og Værste AS at dette er et område hvor folk vil ferdes, bo og arbeide.

– Responsen har vært god både fra leietakere og tilfeldig forbipasserende. Det har kommet inn flere leietakere, så nå har vi mindre enn 20% ledig areal, som tilsvarer omtrent 1500 m2.

-Helfo i plan 5 har allerede flyttet inn. Norxe skal flytte inn i plan 1, 2 og 3 nå i september og øvrige leietakere i plan 4 og 6 flytter inn 1.desember, sier Wilhelmsen.

Råde Graveservice AS - Dokka 6 på Værste

Hun forteller om et godt og konstruktivt samarbeid med de øvrige aktørene i prosjektet, og at Værste forventer at deres leverandører er blant de beste i markedet på både pris og kvalitet.

– De forstår at det er det «neste prosjektet» som er det viktigste, og for å «få» det neste prosjektet, så må det bevises at det leveres i pågående prosjekter på riktig kvalitet og riktig pris.

-AF Bygg Østfold har vært vår kontraktspart i samspillsentreprisen, og de har hatt med seg leverandører vi er godt kjent med og har erfaring med fra tidligere, som Storm Elektro, Rørcompaniet og Østfold Enøk ventilasjon.

– Det har vært et godt prosjekt med fokus på kvalitet og samarbeid for i fellesskap å finne de beste løsningene, sier Wilhelmsen fornøyd.

Godt samarbeid
– Dette prosjektet var et samspillsprosjekt med et stort behov for felles forståelse om mål og arbeidsmetoder. Det ble derfor avholdt en anbudskonkurranse hvor samspillsevne, målfokus og gjennomføringsevne var sentrale temaer.

-Disse temaene var gjenstand for intervjurunde mellom AF gruppen og byggherren. AF gruppen har hatt flere samarbeid med byggherren i tidligere prosjekter, sier Stig Erik Holm, prosjektdirektør, AF Bygg Østfold, og utdyper:

– Det som har vært viktigst for AF i dette prosjektet er målfokus, åpenhet, sikkerhet og fremdriftskontroll.

Multiconsult AS

Han legger ikke skjul på at det har vært krevende med de utfordringer pandemien har ført med seg.

Det har gitt noen fremdriftsutfordringer, og det har krevd at de har måttet tenke nytt i forbindelse med arbeidsmetoder og planlegging.

– Det som har vært aller mest krevende er usikkerheten rundt bemanning, eventuell smitte på byggeplass og vareleveranser.

-Vi har hatt et godt samarbeid med alle aktører på prosjektet, som hele veien har vært løsningsorienterte i forhold til forskjellige problemstillinger.

– Prosjektet brukte arbeidsmetodikk med utgangspunkt i Lean og Last Planner, noe som bidrar til en større følelse for helhet i et prosjekt. Dette har bidratt til en åpen og god kommunikasjon, både på og utenfor byggeplassen, forteller Holm.

Også han trekker frem den flotte beliggenheten med nærhet til både elven og byen, og at bygget har en utforming og et uttrykk som er unikt i Fredrikstad.

– Innvendig har bygget flotte kontorfasiliteter med et teknisk anlegg som gir de beste muligheter for et godt inneklima, og som spiller på lag med miljøet. Prosjektet er fra AF sin side overlevert, og her er jeg sikker på at leietakere vil trives, sier Holm engasjert.

Lett Tak AS| Norske Byggeprosjekter

Aktører: 
Structor skal være en av de ledende kunnskapsbedrifter innen planlegging, prosjektering og gjennomføring av investeringer i bygg, anlegg, industri- og infrastrukturprosjekter.

Uansett hvilken fase et prosjekt er i, finnes det Structor-selskaper som kan bistå. Structor tilbyr spisskompetanse innen detaljplaner- og miljøprosesser, eiendomsrett, prosjektering, prosjekt og byggeledelse, eiendomsutvikling og forvaltning. 

Råde Graveservice AS er i dag et av de største entreprenørselskapene innen grunnarbeider i Østfold. Våre kunder er primært det profesjonelle markedet innenfor bygg, grøntareal og infrastruktur, og vi kan vise til en rekke store og prestisjefulle oppdrag på vår referanseliste.

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst.

Ved hjelp av rundt 3000 dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt.

Lett-tak AS har levert taksystemet til Dokka 6. Selskap som gjennom mange år har spesialisert seg på å levere komplette takløsninger raskt og effektivt. Lett-taket er bygget opp av flere statisk samvirkende materialer.

Med intern kjernekompetanse med 40 års erfaring av takleveranser i Norden, kan Lett-Tak AS levere markedets beste taksystem, som alltid monteres av deres egne montører med spesialkompetanse på systemet.

COWI, Rambøll, Griff, NGI, RIGEO, Underentreprenører, Scan Sprinkel, Låssenteret AS, Schindler, Storm Elektro, Østfold Enøk, Rørcompaniet, Icopal, Assa Abloy, Viken Fasade, Lian, Daloc, Moelven Modus, Nerli gruppen​​​​​​​.