-Landsbyen skal bli et unikt og annerledes botilbud for personer med demens. I landsbyen blir det mange og ulike aktiviteter, og større mulighet til å spasere rundt og benytte de flotte utearealene. Vi skal fokusere på beboernes behov og deres liv, slik at de i størst mulig grad kan ta del i hverdagsaktiviteter, oppleve verdighet og god livskvalitet. Ill. NORDIC — OFFICE OF ARCHITECTURE

Carpe Diem, Demenslandsby

Bærum kommune går i bresjen for å gi innbyggere som sliter med demens et tilbud man ikke finner maken til i Norge. Med fokus på verdighet og trygghet for dem som har fått diagnosen, har kommunen investert 175 millioner kroner på å bygge en hel landsby, kun for demente pasienter. 

Carpe Diem Demenslandsby er den første av sitt slag i Norge, hvor beboerne kan fortsette å leve sine liv innenfor et trygt og avgrenset område, og på en mest mulig naturlig måte til tross for diagnosen demens.

Carpe Diem demenslandsby er et nyskapende behandlingstilbud som legger til rette for en både pasienter og pårørende av en sykdom som i Norge til dels har vært oversett, men samtidig forventes å eksplodere i årene som kommer. Man kan ikke annet enn å ta av seg hatten for Bærum kommune og den fenomenale innsatsen som er lagt ned over mange år før åpningen. 

Kommunikasjonssjef for Pleie og omsorg, Morten Svarverud, er tydelig stolt av prosjektet og han kan fortelle Norsk Byggebransje at det er nettopp et ønske om å gi beboere og pårørende en bedre hverdag som har vært viktigst i arbeidet. 

- Bærum kommune er opptatt av å prøve ut flere løsninger enn de vi har i dag og å kunne gi et enda bedre tilbud. Med Carpe Diem skal møte morgendagens behov. 

NORDIC — OFFICE OF ARCHITECTURE- Arkitekt Carpe Diem Demenslandsby

-Landsbyen skal bli et unikt og annerledes botilbud for personer med demens. I landsbyen blir det mange og ulike aktiviteter, og større mulighet til å spasere rundt og benytte de flotte utearealene. Vi skal fokusere på beboernes behov og deres liv, slik at de i størst mulig grad kan ta del i hverdagsaktiviteter, oppleve verdighet og god livskvalitet.

136 plasser fordelt på 17 bokollektiv
Carpe Diem er tegnet av NORDIC — OFFICE OF ARCHITECTURE, som har lagt mye arbeid i hvordan landsbyen oppleves av beboerne i hverdagen. Byggene i landsbyen er delt opp i flere mindre huskropper med behandlingssenter, åttemannsboliger til beboerne og bydelssenter, delt opp med flere torg og hageanlegg. 

Ulik bygningshøyde og taktypologi bygger videre opp under den gode og varme følelsen av en vennlig landsby. For at beboerne skal kunne føle seg trygg når de ferdes rundt i landsbyen har man fokusert på lett gjenkjennelige fasader og uteområder. Ulike markører og tydelige lett gjenkjennelige elementer er også tatt i bruk for å gjøre det lettere å ferdes på egenhånd.

Fullverdig service tilbud i trygge omgivelser 
Bærum Kommune har brukt mange år på å planlegge Nordens første demenslandsby og mye av inspirasjonen kommer fra Nederland, hvor kommunen besøkte De Hogeweyg demenslandsby i 2014. Carpe Diem er dog tilpasset norske forhold og kultur, og kommune har brukt store ressurser på å kartlegge hva beboerne er opptatt av og hvordan de har levd før de flytter inn i landsbyen. 

Med målsetting om at beboerne skal kunne leve aktive liv med hverdagslige gjøremål, har man fokusert på å komme bort fra institusjonspreget som man gjerne forbinder med tidligere tilbud. 

Landsbyen vil blant annet ha eget kjøkken hvor beboerne selv kan lage mat, kafe, butikk, fysioterapi, fotpleie, musikkbar, treningssenter, frisør, et grendehus hvor beboerne kan holde selskap og store uterom med opparbeidet hage hvor beboerne kan ferdes fritt. 

Tiveta Innreding - Entreprenør Oslo
 Spesialist seg på skilting og wayfinding prosjekter

Tett samarbeid med alle parter 
Kommunen har brukt nesten fem år på planleggingen av Carpe Diem og det kan være vanskelig å sette seg inn i hvor mye arbeid som er lagt ned. Hvordan har dere gått frem for å komme til den endelige løsning som skal dekke alles ulike behov?

-I prosessen med å utvikle og forme hvordan livet i demenslandsbyen skal være, har kommunen samarbeidet tett med brukere, pårørende, ansatte, fagmiljøer og sentrale organisasjoner. Alle disse stemmene har vært viktige i utformingen av Carpe Diem og de daglige tilbudene.

-Interessen for Carpe Diem Demenslandsby er veldig positiv og vi vet at beboerne har sett fram til å kunne flytte inn, men dessverre har koronapandemien ført til at kommunen har måttet utsette den planlagte innflyttingen nå i høst.

Hvordan er det unike tilbudet blitt tatt imot av kommunens ansatte? 
-Tilbakemeldingen fra de ansatte er at de synes dette er et spennende tilbud. Samtidig vil det daglige livet i landsbyen være en annerledes måte for dem å jobbe på, noe som naturligvis passer bedre for noen enn andre.

Utvikler nye metoder 
-For å utvikle «Livet i landsbyen», tar vi i bruk nye metoder fra tjenestedesign og samskaping for å utvikle tjenester til sårbare grupper. Tjenestedesign legger vekt på å forstå menneskers faktiske behov, og bruker dette som utgangspunkt for å skape helt nye tjenester og forbedre eksisterende tjenester.

Håper å inspirere andre kommuner 
-Bærum kommune er opptatt av å se på ulike løsninger enn det kommunen har i dag, i håp om å kunne gi god omsorg og dekke morgendagens behov. Om Carpe Diem kan inspirere andre kommuner er det utelukkende gledelig. 

owerTech Engineering er en uavhengig systemintegratør

Stolte aktører: 
Med en forretningside basert på at man "I en verden der samspillet mellom mennesker og teknologi er økende, skal vi levere løsninger til automasjonsbransjen som alltid vil gjøre den nyskapende" levere PowerTech Engineering automasjons- og integrasjonstjenester til industri, olje & gass, maritim sektor og bygg over hele Norge. Til Carpe Diem Demenslandsby har PowerTech lever sitt innovative skybaserte system Zaphire. Systemet gir kunder total kontroll på hele systemet og full kontroll på lys, klima og energibruk. 

Ved å fokusere på effektive tjenester av høy kvalitet og et øye for detaljer, har Tiveta Innredning vokst jevnt og trutt de siste 10 årene. Underveis har de skapt seg et bunnsolid rykte blant både store og små kunder for sine. Således var de et naturlig valg som leverandør av alle snekkertjenester til Carpe Diem Demenslandsby. 

Siden starten i 1985 har Gulventreprenøren AS vokst betydelig, gjennom en rekke fusjoner, sist i januar 2020 da de slo seg sammen med Gauksås Gulvstøp AS. Sammen har de to gulv-kjempene etablert en nasjonal aktør med over 100 ansatte som står klare til å levere alt av gulvstøp, betongpumping, forskaling/armering, skumbetong, trinnlydsgulv med og uten vannbåren gulvvarme, flytavretting, A-plan gulv, gatevarme og epoxy til bygg over hele landet. 

Med produksjonsmetodikk og erfaring basert på høy, regionale tekniske standarder, sikrer Modulex Norge den høyeste kvaliteten til alle sine kunder og oppdragsgivere. Det norske teamet som har spesialisert seg på bærekraftige kvalitetsprodukter, skilting og wayfinding prosjekter, kan vise til en lang merittliste av prosjekter med kvalitet i alle ledd – fra første kontakt til design utvikling, produksjon og installasjon.