– Dette er et prosjekt som vi har utviklet i samarbeid med Eiendomsspar over mange år. Vi har sammen satset på dette prosjektet fordi beliggenheten er svært god, med nærhet til både naturen og til Sandvika sentrum, forteller Marthe Sofie Andersen, prosjektleder OBOS Nye Hjem AS. Foto: Vedal Entreprenør AS
Sist oppdatert: 04-09-2021

Bjørnegårdsvingen - Naturskjønne, sentrumsnære omgivelser

De lyse og gjennomgående leilighetene med store balkonger er bygd i et helt nytt område av Sandvika, hvor de ligger usjenert langs elva, men fortsatt med nær tilknytning til sentrum.

Med flotte uteområder, gode lekemuligheter og barnehage i samme kompleks, er dette et eldorado for småbarnsfamilier.

– Dette er et prosjekt som vi har utviklet i samarbeid med Eiendomsspar over mange år. Vi har sammen satset på dette prosjektet fordi beliggenheten er svært god, med nærhet til både naturen og til Sandvika sentrum, forteller Marthe Sofie Andersen, prosjektleder OBOS Nye Hjem AS.

– Det er et stort behov for nye leiligheter i Bærum generelt og særlig rundt knutepunktene Sandvika og Bekkestua, så vi var trygge på at dette prosjektet ville være interessant for mange, legger hun til.

Å bygge under pandemien har i følge prosjektlederen absolutt ført til noen utfordringer underveis. De strenge tiltakene for smittevern og krav til dokumentasjon har krevd ekstra oppfølging av byggeplassen.

I tillegg har det hele tiden vært en risiko for utbrudd av smitte.

– Vi har vært så heldige at vi har unngått utbrudd, men har hatt enkelttilfeller med smitte. I disse tilfellene har Vedal vært proaktive, og raskt utelukket øvrig smittespredning på byggeplassen, sier Andersen.

Kjøkken, bad og garderobe
Bjørnegårdsvingen - Naturskjønne, sentrumsnære omgivelser

Hun forteller at det også har påvirket kjøperne deres: Normalt gjennomføres fysiske visninger på byggeplassen med alle boligkjøpere, men dette måtte erstattes med digitale visninger over teams, med e-til-en møter.

– Dette alternativet har fungert bra, og vi har fått tilbakemeldinger på at det ble satt stor pris på! I tillegg har vi satt begrensninger i perioden for overlevering når det gjelder oppmøte.

-I hovedsak er dette gjort i respekt for kjøpere, våre egne ansatte og overfor Vedal.

I prosjektgjennomføringen har de hatt en del nye og krevende problemstillinger rundt organiseringen av et borettslag som heter Medvind.

Dette er en gruppe for ungdommer med spesielle behov og som til sammen utgjør et lite borettslag på syv enheter.

– Disse gruppene har krav om å få dekket MVA-kompensasjon for oppføringskostnader. OBOS har i denne prosessen rigget borettslaget for at de skal kunne få fradrag for MVA-kostnader kort tid etter innflytting, fremfor over en 10-års periode som er mest normalt.

– Denne riggingen har vært spesielt krevende, og har utgjort et eget prosjekt i prosjektet. Vi mener nå at vi skal ha fått til dette, og håper gruppen nå har fått den kompensasjonen de har krav på, forklarer Andersen.

Over all forventning
– Vi har brukt ekstra tid og ressurser på kundeoppfølging tidlig i prosjektet, og vi håper dette har gitt kjøperne et godt møte med OBOS, sier prosjektlederen.

Hun forteller at det i tillegg er lagt inn en del ekstra kvaliteter i prosjektet underveis. Særlig utomhus er det påkostet, og oppgradert i ettertid.

Uteområdene er ikke så store, men landskapsarkitekten har gjort en god jobb med å legge inn kvaliteter i de arealene som er til rådighet.

Vi utvikler, planlegger og gjennomfører byggeprosjekter i nært samarbeid med våre kunder
Dyrvik Arkitekter AS

– Uteområder i nye boligprosjekter er svært varierende, så her opplever jeg at kjøperne får noe ekstra i Bjørnegårdsvingen. I tillegg er vi spesielt fornøyde med teglsteinene som er valgt på fasadene:

-Denne synes vi Bøe veldig flott og forventer at står seg godt over tid, sier Andersen fornøyd, og utdyper:

– De som flytter til Bjørnegårdsvingen får en ny, moderne bolig i høy kvalitet, med flotte utearealer. Det er gangavstand til til Sandvika med et bredt utvalg av butikker og tjenester, samt til Sandvika stasjon.

-Ikke minst slynger Sandvikselva seg langs eiendommen, med frodig vegetasjon og turvei. Prosjektet ble lagt ut for salg i 2018, og responsen har vært over all forventning.

-Siden den gang er det lagt ut ytterligere to salgstrinn, hvor alle har solgt bra, og det på nåværende tidspunkt kun er seks leiligheter igjen.

– Vi overleverte de fleste leilighetene i juni, og noen i august. I tillegg har vi bygget en barnehage som ble overlevert i juni, med oppstart i august. Denne håper vi vil bli et positivt bidrag til beboerne i området.

Andersen skryter av et godt samarbeid med de andre aktørene, hvor man tross enkelte uenigheter underveis i prosjektet, alltid har lykkes med å finne gode løsninger som alle parter kan være fornøyde med.

– Jeg synes det har vært særlig positivt å jobbe med Dyrvik Arkitekter AS.

-De har gjort en god jobb når det kommer til detaljer. Ikke alle arkitekter klarer å bruke samme tegl uten at fasadene fremstår monotone.

-I tillegg har det vært spennende å velge farger på spiler, beslag, dører og lignende. Det er alltid delte meninger om fargebruk, men personlig synes jeg dette har fungert godt.

Fokus på forutsigbarhet
– Forespørselen gjeldende Bjørnegårdsvingen mottok vi omtrent midtveis i gjennomføringen Kværnertoppen, et annet boligprosjekt for OBOS.

-Oppdraget ble tildelt Vedal etter en prosess der partene, i nært samarbeid, bearbeidet prosjektets spesifikasjoner og kostnader.

-Vi velger å tro athenvendelsen ble gjort delvis på bakgrunn av erfaringene fra samarbeidet med Kværnertoppen, forteller Øyvind Skoglund, prosjektansvarlig hos Vedal.

– I Vedal er vi opptatt av å tenke langsiktig og ha et godt forhold til våre samarbeidspartnere, og da er det svært hyggelig når vi får fornyet tillit fra kundene våre, legger han til.

Heller ikke han legger skjul på at pandemien har ført med seg mange utfordringer i form av omfattende oppfølging og nødvendige smitteforebyggende tiltak. I tillegg har pandemien medført mye usikkerhet rundt leveranser og tilgang på arbeidskraft.

– I det store og hele har vi vært i rute, men det har vært forsinkelser og tilpasninger på enkelte leveranser og arbeider.

-Denne perioden har helt klart satt oss på prøve, men samtidig vist at vi med vår tilpasningsevne og med kompetente medarbeidere og dyktige samarbeidspartnere, evner å levere gode resultater.

-Ved overlevering til kjøpere leverte vi prosjektet innenfor avtalt tid, sier Skoglund, og utdyper:
 
– For oss i Vedal er det viktig at kvalitet gjennomsyrer alle
prosesser og at vi leverer et godt prosjekt til byggherre og kjøpere. Vi skal gi alle involverte forutsigbarhet, og legge til rette for en god og sikker prosess underveis.

Tranby as er et anleggsgartnermester- og landskapsentreprenørfirma
Maskin entreprenør Romerike Maskin AS

Han er full av lovord om de andre aktørene i prosjektet.
– Vi har hatt et godt samarbeid med OBOS både i forkant av og underveis i prosjektet, hvor man har lykkes med å få til en fruktbar og konstruktiv prosess, og blitt møtt med forståelse for utfordringene pandemien har ført med seg.

– Vi må også få trekke frem løsningsorienterte og fleksible UEér. Samarbeidet på tvers av alle
involverte parter har vært det viktigste suksesskriteriet for prosjektet. 

Stolte aktører: 
Dyrvik Arkitekter AS ble opprettet i 1998 og er i dag et av landets ledende arkitektkontor. Vår arkitektur er forankret i en nordisk tradisjon, der vi søker unike og nye svar på hver enkelt oppgave med utgangspunkt i stedets potensiale og det spesifikke program. 

Vi setter høye krav til kompetanse, samarbeidsevne og gjennomføringskraft. Det er et sterkt fokus på arkitektonisk kvalitet, funksjonalitet, holdbarhet og forutsigbar økonomi, der fornøyde kunder og brukere etterstrebes.

Byggmakker har levert kjøkken, bad og garderober fra Norema til Bjørnegårdsvingen. Med et stort utvalg av  funksjonelle kjøkken og kjøkkeninnredninger i alle stilarter fra moderne til klassiske, leverer Byggmakker kvalitetskjøkken fra en av de mest kjente merkevarene i det norske kjøkkenmarkedet. 

Romerike Maskin AS er en maskinentreprenør i utvikling og vekst. Vi holder til på Lahaugmoen , Skjetten. Vi utfører alle typer oppdrag innen grunnarbeid i Oslo, Akershus, Hadeland og Ringeriksområdet.

Tranby AS, er et anleggsgartnermester- og landskapsentreprenørfirma med virksomhet primært i det sentrale østlandsområdet med Oslo som kjerneområde.

Andre aktører: 
Betongarbeider Con Form, Carl C Fon AS, Blikkenslager Arth. Norderhaug AS, Branndører Firesafe AS, Velux, Commercial Bramo AS, Oslo Brannsikring AS, Energi AS, Elektro Oneco, Flow Meisingset VVS AS, Fugemesteren AS, Profilteam AS, Hesselberg, Hæhre, Byggbelegg Elvestad, Orona AS, Arne Himling, Ing. Seim & Hultgreen AS, AIP maskin og betong AS, Hammerstad Maskin, Certego, Malemester Dema AS, Multiconsult AS, Fjeldheim og Knudsen AS, Parkettpartner AS, MIB, Norconsult, Ing Hallås Elverum AS, Civil Consulting AS, Sweco Norge AS Soll i &Hoff Oppmåling, TG Renhold, Vental/Hunter Douglas, Daloc AS, Xervon AS, LP Bygg AS, Norsk Gjenvinning AS, Cramo AS, Infobric AS, Stavdal, Marbre Elektro AS, Proff4bygg AS.