Rehub har inngått samarbeid med ColliCare for å dekke transport, lager og logistikktjenester av ombrukte materialer nasjonalt.
Rehub er opptatt av at kundene skal slippe å tenke på logistikken, og oppleve transport og tilhørende tjenester som en naturlig del av vår tjeneste. Foto: Rambøll
Sist oppdatert: 01-02-2022

Ombruksmaterialer levert på på døren

Rehub har inngått samarbeid med ColliCare for å dekke transport, lager og logistikktjenester av ombrukte materialer nasjonalt.

I følge byggebransjen er utfordringer knyttet til logistikk en av de største barrierene for å få til ombruk. Entreprenører har selv måttet finne og hente materialer som skal brukes på ny.

Nå har de fått en praktisk løsning for transport og lagring, samt profesjonell håndtering av praktiske utfordringer som pakking, lasting og lossing med kran. Løser logistikkfloken som har stoppet ombruk

Siden lanseringen i april 2021 har Rehub.no koblet kjøpere og selgere av ombruksmaterialer sammen – og markedsplassen beskrives gjerne som et finn.no for ombruk i bygg og anlegg.

Med ColliCare på plass som logistikkpartner er prosessen fra kjøp til ombruk langt mer strømlinjeformet.

ColliCare er på plass som logistikkpartner for Rehub, og med det er prosessen fra kjøp til ombruk langt mer strømlinjeformet. Foto: ColliCare

- Vi er glade for å ha fått med oss en transportaktør som ser verdien av fleksible og helhetlige løsninger. De tar ikke kun ansvar for transport fra A til B, men for alle behov knyttet til logistikk, sier Linn Helland, i en melding. 

I ombruksprosjekter vil riveentreprenøren helst bli kvitt materialet så raskt som mulig, og det er derfor viktig at logistikkaktøren tar seg av pakking, lossing, kranbehov og liknende.

Kjøperen har også behov for at materialet kan lagres helt fra bygget skal rives og til kjøperen skal benytte det i et annet bygg.

- Rehub er opptatt av at kundene skal slippe å tenke på logistikken, og oppleve transport og tilhørende tjenester som en naturlig del av vår tjeneste.

-Det er en selvfølge når man bestiller produkter fra fabrikk, men det har ikke vært tilfelle for ombruk. Nå tar vi sjumilssteg på veien, og man kan bestille ombruksmaterialer på nett og få det levert på anleggsplassen til riktig tid, sier Linn Helland.

Gir kunden trygghet og frigjør tid
Enklere logistikk frigjør tid som aktørene kan bruke til selve prosjektet. Rehub-teamet vil kvalitetssikre logistikktilbud og sørge for at kjøperen til enhver tid får et konkurransedyktig tilbud som er tilpasset behovet, og Rehub jobber selvfølgelig for at transporten skal være så bærekraftig som mulig.

Rehub er utviklet av Rambøll. Finn ut mer på rehub.no