Mepex og AF går sammen for å styrke tjenestene innen sirkulærøkonomi, avfall og gjenvinning. Fra venstre: Petter Thorback, Mepex, Eirik Wraal, AF Gruppen, Kathrine Kirkevaag og Frode Syversen, Mepex. Foto: AF Gruppen
Sist oppdatert: 28-11-2022

Mepex og AF Gruppen går sammen om sirkulære løsninger

Bærekraftige og sirkulære løsninger er viktigere enn noen gang. Nå går Mepex og AF sammen for å styrke tjenestene innen sirkulærøkonomi, avfall og gjenvinning.

- Vi ønsker å være en katalysator for et bærekraftig samfunn i overgangen til en sirkulær økonomi.

 Ved å få AF inn på eiersiden kan vi vokse ytterligere og videreutvikle våre sirkulære- og klimavennlige løsninger for privat og offentlig sektor, sier Petter Thorbeck, styreleder i Mepex, i en melding. 

Aktiv bidragsyter til samfunnets grønne omstilling
Mepex Consult er et ledende rådgivermiljø spesialisert innen sirkulærøkonomi, avfall og gjenvinning. Selskapet teller i dag 26 medarbeidere og har en sentral posisjon i markedet.

Intensjonsavtalen som er inngått mellom partene innebærer at AF kjøper 60 prosent av aksjene i Mepex Consult AS.

- Det har vært avgjørende for Mepex at vi kan beholde vår identitet, profil og den uavhengige rollen vi har i markedet. Dette sikrer vi ved avtalen med AF Gruppen, poengterer daglig leder Frode Syversen.

I likhet med AF jobber Mepex med prosjekter helt fra planlegging og praktisk gjennomføring til drift av løsninger og anlegg.

Kombinert med faktabasert innsikt, gir dette god kunnskap om hvilke råd og anbefalinger som gir resultater og som er kostnadseffektive. Satsningen på digitale analyseverktøy for materialstrømmer og miljø- og klimadata skal forsterkes.

- Et sentralt mål er å redusere fotavtrykket, men også å skape samfunnsnyttige forretningsmuligheter.

-Vi skal derfor være en aktiv bidragsyter til samfunnets grønne omstilling gjennom gode sirkulære løsninger, riktig håndtering av avfall og innovative gjenvinningsløsninger.

-Derfor er vi veldig glade for å få det ledende rådgivermiljøet i Mepex med på laget, sier Eirik Wraal, konserndirektør i AF.

Intensjonsavtalen om kjøp av 60 prosent av aksjene i Mepex Consult AS er inngått med AF Energi og Miljø AS. Transaksjonen forventes gjennomført i tidlig i 2023.