Previous
Next
Stort fokus på miljø og bærekraft har vært vesentlige punkter i prosjektet. Først og fremst har man vurdert beliggenhet i forhold til å få redusert kjøring på Postens biler. Foto: Posten Norge
Sist oppdatert: 21-04-2022

Posten og Bring logistikksenter Tromsø

Det nye Logistikksenteret er samlet på cirka 9000 m2, og blir det største anlegget til Posten i Nord- Norge med omkring 250 ansatte. Rundt 75 kjøretøy vil ha utgangspunktet sitt fra bygget i Breivika.

– Posten er en viktig aktør innenfor logistikk i Nord-fylkene, samtidig som vi har et samfunnsoppdrag som vi er satt til å utføre.

-Vi har også den eneste godsbåten fra Tromsø i regulær trafikk til Svalbard og flytransport til Longyearbyen, som er viktig for samfunnet der, sier Ståle Berg, senior prosjektleder hos Posten Norge AS, og legger til:

– Vi har hatt et godt samarbeid med både Tromsø Havn og Tromsø kommune i regulering og utvikling av området, og Posten bidrar også med betydelige midler for at Fylkesvei 59 skal ferdigstilles forbi området

Stanly Security Posten Tromsø

Han forteller at Logistikksenteret blir et moderne bygg som er etablert etter dagens krav til funksjonalitet og inneklima, og som helt klart vil gi bedre arbeidsforhold for de ansatte.

Tomtens størrelse har vært begrenset, og planleggingen med å få på plass alle nødvendige funksjoner har vært krevende.

– Endelig løsning ble likevel bra! Det har blitt kontorlokaler med mye innslipp av lys, gode garderobefasiliteter, samt effektive produksjonshaller med et stort utvendig manøvreringsareal for sikker trafikkhåndtering.

-Prosjektet skiller seg litt ut fra andre lignende prosjekter, siden vi her får en kai på den ene siden og hovedveien ut av byen på den andre.

Stort fokus på miljø og bærekraft har vært vesentlige punkter i prosjektet. Først og fremst har man vurdert beliggenhet i forhold til å få redusert kjøring på Postens biler.

Asplan Viak

Samlokalisering av Postens virksomheter i Breivika og Langnes vil redusere antall kjørte kilometer med cirka 157.000 av biler. Dette betyr cirka 93 tonn redusert CO2-utslipp, i følge Berg.

Bygget er dimensjonert for fremtidens strømforbruk og Postens satsing på fossilfrie biler. Bygget er også forberedt for montasje av solceller, men faktorer som mørketid og snømengder sett opp mot mulig effektoppnåelse, må utredes før dette blir endelig besluttet.

– Bygget vil Breeam-sertifiseres og hele bygget har beste energiklasse (energiklasse A). Vi legger til rette for at bydistribusjonen skal kunne gå fossilfritt, og det er etablert mange ladepunkter for store og små tjenesteverktøy, privatbiler og sykler.

-Tromsø Havn vil etablere landsstrømanlegg for skip ved den nye kaien og her kan vi også etter hvert få på plass hurtiglading av større lastebiler når disse kommer.

– For øvrig har vi og Econor hatt fokus på gjenvinningsgrad på byggeavfall, vurdering av hva som er beste energiløsning/u-verdier, samt reduksjon av støy til omliggende boligområder. Prosjektet vil tilfredsstille strenge krav i Postens rammeverk for grønn finansiering, som ble godkjent av Cicero før jul, forklarer Berg.

Foto: Posten Norge 

Pandemien har ført til forsinkelser i enkelte leveranser, men tross dette, har ferdigstillelsen av prosjektet gått tilnærmet som planlagt.

I tillegg har det vært lite smitte blant alle de involverte aktørene i prosjektet. Berg er full av lovord om alle samarbeidspartnerne:

– Totalentreprenør Econor har vært et godt valg for prosjektet. Fremdriften har blitt fulgt, utførelsen er av god kvalitet, og tillegg og endringer skyldes i all hovedsak nødvendige brukertilpasninger, sier han fornøyd.

Econor AS har ikke samarbeidet med byggherre tidligere, og fikk oppdraget etter en anbudskonkurranse med påfølgende forhandlinger.

– I prosjektet har vi hatt stort fokus på de tingene som byggherre har formidlet at er viktige for dem. Blant annet gjelder dette gulvene i produksjonshallene, hvor det var svært viktig at disse ble levert med høy kvalitet.

-HMS, fremdrift og kvalitet er øvrige områder som vi har hatt største fokus på i hele prosessen, sier Trond Bjørn, anleggsleder hos Econor AS.

Tial EE

Han legger ikke skjul på at det har vært en del utfordringer underveis i byggeperioden grunnet pandemien, hvor det har oppstått noen leveranseproblemer og karantene på bemanning.

– Flere ganger har vi omarbeidet utomhus-fremdriftsplanen på grunn av tilpasninger mot tilstøtende prosjekt som har vært kraftig forsinket. Dette prosjektet består av ny kai delvis innenfor og delvis utenfor vår entreprisegrense.

– Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med både byggherre, UE og leverandører, som har fungert bra hele veien, med dette bygget får brukerne en ny og moderne logistikksentral som forhåpentligvis vil effektivisere driften, sier Bjørn.

Geir Inge Ruud, ingeniør hos Plan1 AS har hatt ARK detaljeringen av terminalen for Econor AS. I forkant hadde han sammen med kollega Per Edvard Berg forprosjektet, samt detaljreguleringsplanen for terminalområdet.

Under forprosjektet utviklet de terminalen i meget tett samarbeid med tiltakshaver og brukergruppene ved de forskjellige avdelingene som skulle bli samlet under et og samme tak.

– Forprosjektet i Tromsø fikk vi gjennom en anbudskonkurranse. Vi ble forespurt om å delta i en anbudskonkurranse om å utvikle prosjektet sammen med tiltakshaver og lokale representanter for Posten og Bring i Tromsø, sier Ruud, og utdyper:

– Forespørselen kom som følge av at vi har hatt flere tilsvarende prosjekter for Posten Eiendom tidligere. Vi ble i forbindelse med anbudskonkurransen om totalentreprise også forespurt om å gi tilbud på detaljering av terminalen for utførende totalentreprenør.

Han forteller at føringene de fikk i forkant var begrenset til en aktuell tomt og en businesscase med angitte arealbehov for produksjon, kontorarbeidsplasser og utearealer med mer. I planene inngikk med bakgrunn i businesscase å optimalisere lokalene basert på vareflyt gjennom terminalen.

Parallelt var en del av oppdraget å utarbeide detaljreguleringsplan i tett samarbeid med Tromsø Havn og Tromsø kommune, samtidig som terminalen ble utviklet i forprosjektfasen.

– Viktigst i prosjektet har vært å utvikle et prosjekt i tett samarbeid med oppdragsgiver, som tilfredsstiller de nåværende og de fremtidige behov som en moderne logistikkterminal krever.

GK Elektro
Plan1 as

-Dette være seg innvendig som utvendig, og mest mulig effektiv vareflyt fra de ankommer terminalen til de forlater den igjen.

– Oppi det hele så vi det viktig å utvikle et bygg som tilfredsstiller lokale krav til miljø og estetikk. I gjennomføringsfasen ble det også besluttet at bygget skulle Breeam sertifiseres.

-Bygget i Tromsø er utviklet for å passe godt inn i eksisterende bebyggelse i området og er gitt et enkelt, og helhetlig uttrykk, sier Ruud.

Han forteller at samarbeidet med tiltakshaver og totalentreprenør med sitt øvrige team har vært meget bra gjennom hele prosjektet.

– Vi vil takke tiltakshaver som gir oss tilliten til å være med på å utvikle terminalen fra starten av. Vi vil også takke Econor AS som totalentreprenør, som gir oss tilliten til å være med videre i prosjektet som detaljerende arkitekt og landskapsarkitekt frem til ferdigstillelse av prosjektet.

Maskinentreprenør Fundamentering og Graving AS

Stolte aktører: 

STANLEY Security er en del av Stanley Black & Decker konsernet, en leverandør av integrerte sikkerhetsløsninger som definerer fremtidens sikkerhetsindustri. Vi sikrer over 700 000 steder globalt med kraftige og intuitive sikkerhetsløsninger som fremmer beskyttelse og driver verden fremover i dag og i morgen.

Nova Interiør. Nord-norsk kvalitet siden 1963. Siden oppstarten for snart 60 år siden har vi produsert og levert kjøkken, bad og garderober til kunder over hele Nord-Norge, og er i dag landsdelens største produsent av kjøkken. 

Asplan Viak er et av Norges ledende rådgivnings-selskaper innen plan, arkitektur- og ingeniørfag. Vi er alltid helhetlige i vår tilnærming og forretningsmodellen vår baserer seg på vår kompetanse innen alle faser av et prosjekt. 

Tial are metal construction experts, delivering finishing materials, metal structures, construction, and building, design to construction and real estate developments.

Nova Interiør - Nord Norsk kvalitet

Profil Montasje AS leverer og monterer komplette stålbygg ferdig med vinduer, dører og porter. Dette inkluderer bæresystem i stål, selvbærende takplater, alle typer fasadeplater samt hulldekker.

Maskinentreprenør Fundamentering og Graving AS, er et entreprenørfirma i Tromsø. Vi utfører det meste innen graving og vi kan tilby fundamentering med jordskruer. Ingen jobb er for liten eller for stor!

GK Elektro leverer komplette elektrotekniske løsninger til nye og eksisterende privatboliger, borettslag, skoler, sykehus og andre offentlige institusjoner, samt industri, datasenter og alle typer næringsbygg.

Plan1 utfører alle typer arkitektarbeider i spekteret fra store offentlige og private prosjekter, til den enkeltes hytte eller enebolig. Prosjektene gjennomføres oftest i tverrfaglig samarbeid med tekniske konsulenter for andre fagområder, samt med våre egne interiørarkitekter og bygningsingeniører.