Verdal kommune som byggherre har hatt en samspillskontrakt med Veidekke. Kommunen gjennomførte et forprosjekt før man gikk inn i samspill med Veidekke. Dette har vært grunnlaget for utvikling av bygget i lag med entreprenør. Foto: Per Tore Sandsaunet, Programleder Helsebygg i Verdal kommune
Sist oppdatert: 14-12-2021

Verdal bo- og behandlingssenter

De 132 beboerne som flytter inn på Verdal Bo- og behandlingssenter kommer til et splitter nytt hjem hvor det er tenkt på alt som bidrar til å skape størst mulig trivsel.

– Bakgrunn for bygging av Bo- og behandlingssenteret var behovet for nye heldøgns omsorgsplasser spesielt knyttet opp mot brukere med demens.

-I denne prosessen ble det valgt en helt ny institusjon i stedet for utbygging av eksisterende bygningsmasse, forklarer Per Tore Sandsaunet, Programleder Helsebygg i Verdal kommune, og utdyper:

– Dette gjorde at vi også kunne hente ut gevinstene som ligger i å planlegge alt nytt, opp mot effektiv logistikk i bygget, miljø- og energi, drift og så videre.

-Verdal kommune har valgt å organisere alle plassene i Verdal Bo- og behandlingssenter som institusjonsplasser.

I starten av prosjektet ble det utarbeidet et ambisjonsnotat knyttet til bærekraft. Dette ble politisk forankret, og var også grunnlaget for søknad om tilskudd til Miljødirektoratet.

Grande Interiør

Sandsaunet forteller at de har jobbet ut i fra et BREEAM-fokus med mål om nivå Very Good. For designfasen har de oppnådd Excellent, og jobber nå med å dokumentere As Built.

– Bygget har ca. 550 m2 med solcellepanel som er beregnet å produsere ca. 114.000 kwh per år. Det er inngått en intensjonsavtale med Trøndelag Fylkeskommune om å hente energi fra nærvarmeanlegg som er under prosjektering. Når dette er på plass, vil det gi et nær nullenergihus.

Godkjent i energiklasse A
Verdal kommune som byggherre har hatt en samspillskontrakt med Veidekke. Kommunen gjennomførte et forprosjekt før man gikk inn i samspill med Veidekke. Dette har vært grunnlaget for utvikling av bygget i lag med entreprenør.

– Prosjekterings- og byggefase har vært preget av et veldig godt samarbeid og samhandling, samt en god dialog med entreprenør og deres underentreprenører.

-Dette har ført til at bygget er overlevert til avtalt tid og innenfor avtalt pris, sier Sandsaunet.

Han legger ikke skjul på at pandemien har vært utfordrende. Før de ulike restriksjonene ble innført, rakk de å bli kjent med hverandre i prosjekteringsteamet, noe som gjorde det lettere å gå over til kun digitale møter.

– På byggeplassen har Veidekke hatt gode forebyggende tiltak og en god dialog med byggherre også rundt dette. Pandemien har ikke ført til forsinkelser i byggeprosessen hverken med tanke på personell eller leveranser.

Sandsaunet forteller at bygget ble overtatt 1.desember, og at de nå er inne i en fase med å ta inn inventar og utstyr i bygget. Innflytting av pasienter er planlagt fra 17.januar 2022 og noen dager fremover.

Før jul flyttes Dagtilbud for hjemmeboende eldre, deler av produksjonskjøkkenet, Rehabiliteringstjenesten og en del kontorfunksjoner.

Swedoor

– Vi har hatt en bred brukerinvolvering i alle faser i prosjektet, noe som har vært veldig verdifullt for hele prosessen.

-Alle ansatte i pleie vil få helt andre muligheter med tanke på tilgjengelig teknologi og hjelpemidler som vil lette deres arbeidssituasjon.

– Pasientene vil få egne rom og fellesareal som er tilpasset den enkeltes behov. Det er planlagt med bruk av velferdsteknologi som vil understøtte ulike brukerbehov, trygghet og sikkerhet.

-Dette er teknologi som blir brukt av både pasienter og ansatte, sier Sandsaunet fornøyd.

Arbeidsfellesskap med Veidekke
– Vi, som en av fire entreprenører, ble prekvalifisert, før vi vant den videre konkurransen på følgende kriterier: Tilbudssum (40%), gjennomføringsplan (30%) og prosjektorganisasjonens kompetanse og erfaring (30%), sier Trine Hynne, prosjektsjef hos Grande Entreprenør AS, og utdyper:

– Prosjektet var organisert som et arbeidsfellesskap der Grande og Veidekke jobbet sammen. Grande har samarbeidet med Verdal kommune tidligere, men Veidekke har ikke det.

-Vi har hatt følgende mål: Høy kvalitet, svært fornøyd kunde, skadefri produksjon, høy trivsel, ekstrem ryddighet samt levere under budsjett, og til riktig tid.

-Prosjektet er gjennomført som et samspillsprosjekt med målpris der incitamentsavtalen har vært 50/50.

-Et samspillsprosjekt med åpen bok, full tillit og gjensidig respekt medfører svært godt eierskap til prosjektet fra begge sider og bygger under for fantastisk samarbeid med produktet som mål, påpeker Hynne.

Hun mener det har vært utfordrende, men samtidig utviklende, å bygge i koronatider. De har måttet finne nye måter å planlegge driften på, og digitalisering har stått høyt i prosjektet.

– Vi har mistet mye av de sosiale arenaene, noe som kunne ha utfordret vårt mål om høy trivsel, men har klart å bygget et team der vi har stått sammen og med felles mål.

-Sånn sett kan korona ha vært med på å samle oss. Ellers har vi ikke møtt på noen store utfordringer underveis i prosjektet.

Inlux AS
Malermester Enes Olsen AS

Hynne er full av lovord om samarbeidet med de andre aktørene i prosjektet og trekker frem byggherren, Verdal kommune og deres representanter. I snart tre år har de jobbet tett sammen.

– Det er en fantastisk flink gjeng som har hatt produktet i fokus, og som har gitt oss full tillit. Jeg vil også trekke frem at vi har brukt lokale underentreprenører på alle fag som finnes i området.

-Det har vært viktig for oss, og vi tror det er med på å løfte prosjektet, siden dette er et prosjekt vi alle skal leve med fremover i lokalsamfunnet.

– Total teknisk underentreprenør, Caverion, har gjort jobben vår med ITB betydelig enklere og arkitekter og RI fra PKA og Norconsult må også trekkes frem.

-Alt i alt har det vært et fantastisk artig prosjekt å jobbe med, levert til riktig tid, og under målpris, sier Hynne.

Hynne forteller at menneskene som flytter inn her får et hjem som Verdal kommune har planlagt i mange år, hvor det er tenkt på alt - og med mennesket i sentrum, både beboere og ansatte.

– Brukerprosessen har vært veldig inkluderende og åpen, noe som bygger under for godt eierskap hos pårørende, lokalsamfunnet og de ansatte, sier hun engasjert.

Norsk Stål AS
Midthaug AS

Stolte aktører: 

JELD-WEN Norge AS selger produkter under merkenavnene SWEDOOR® og Dooria®.  Til Verdal bo- og behandlingssenter har vi levert 400 laminatdører, uklasset og klassifiserte i både brann og lyd, med tilhørende trekarmer og stålkarmer. I tillegg har vi levert over 100 glassfelt. Vi gratulerer Verdal kommune og takker Veidekke for godt samarbeid. Stian Langørgen District Manager

Grande Interiør AS er totalleverandør til skole, barnehage, kontor, konferanserom og helsesektoren. Vi vektlegger god design med høy kvalitet.

Norsk Stål AS er en landsdekkende leverandør av stål og metaller. Våre stålsentre tilbyr kapp & bøy av armering og produksjon av rullenett for effektiv utnyttelse av ressurser på byggeplass. Vi har også et bredt sortiment av handelsstål. Egen linje for skjæring av plater, opp til 250mm. Vi slyngrenser & primer samt kapper stål etter ønske.

Modulvegger AS - Verdal Bo og behandlingssenter

Inlux AS - Din leverandør av storkjøkkenutstyr i Midt-Norge. Vi har utstyr tilpasset barnehage, forsamlingshus, restaurant og vaskeri.

Brødrene Midthaug AS - Norges største produsent av trapper, rekkverk og balkonger. Selskapet har hovedkontor og fabrikk på Kleive, en moderne maskinpark og høyt kvalifiserte medarbeider innen et bredt spekter fagfelt. 

Modulvegger AS er en ledende aktør innen systeminnredninger i Norge og har stort fokus på å levere kvalitet, design og fleksible løsninger ut i fra kundens ønsker og krav. Deres kjerneprodukter er glassvegger, kontorskillevegger, trespiler og himlinger. 

Enes og Olsen Malerforretning AS,  leverer og utfører alt innen maler- og beleggsarbeider, tapetsering, strielegging, sliping av tregulv, flislegging, avretting av gulv utført med pumpe o.l. Vårt kvalifiserte personale er behjelpelig til å finne løsninger på alle typer oppdrag. 

Andre aktører:
Midt-Norsk betong AS, Røra Mek AS, Daloc AS, Lian Trevare AS, Alutile AS, Woodify AS, Isoteks Miljø AS, Tverås maskin og transport, Grøtan Glass og aluminium AS, Envac AS, Eir Renhold AS, Saxi AS, Saxvik kontorsenter AS, Hørmann AS, Bravida AS, Malermester Bjørås AS, Bano As, Etac AS, Kjøleteknikk Midt-Norge AS, Optimera, Kvint Blendex, Master Stillas AS, Kaefer AS, Solcellespesialisten AS, Starlift AS, Caverion AS, Ramirent AS, RH Prosjekt AS, Vitec AS