Previous
Next
Den nye skolen er et stort løft for hele bygda. Nå ha man fått nytt bygg med nødvendige arealer for undervisning, kantine for småtrinnet, administrasjon, gymsal nummer to og nye gymgarderober både for eksisterende og ny gymsal, hvor alle trinn har egen inngang og garderober. Foto: Surnadal kommune
Sist oppdatert: 19-12-2021

Surnadal barne- og ungdomsskule - Et stort løft for bygda

I 2013-14 begynte planene for rehabilitering av Øye barneskole der det var bygninger fra tidlig 1960-tall og fra 1997. Arealene fra 60-tallet, som også inneholdt gymsal/garderobe/håndverksrom, var nedslitt.

– Det ble mange diskusjoner frem og tilbake. Etterhvert ble arkitekt koblet på. Vi fikk skisseprosjekt med flere løsninger, men vi fant liksom ikke det vi var ute etter.

-Etter som tiden gikk, var det mange runder både administrativt og politisk. Elevtallet ble satt mer under lupen, for elevtallet har ved begge skolene hatt en nedadgående kurve, så arealene ble etter hvert romslige, og da spesielt ved ungdomsskolen, forklarer Olav Rønning, byggeleiar i Surnadal kommune, og utdyper:

-Ungdomsskolen ble bygd på 70-tallet og tilpasset barnekull den gang som var vel 100 elever per trinn, og senere barnekull har vært betraktelig lavere og nesten halvert.

-Ungdomsskolen ble totalrenovert og tilpasset med kantine og andre fellesarealer i 2006. Det ene tok da det andre ble det besluttet å slå sammen skolene til en skole, Surnadal barne- og ungdomsskole.

-Nye planer ble lagt og etter flere runder landet man på utvidelse med tilbygg ved ungdomsskolen for å samle alle i ett og samme bygg.

Ungdomsskolebygget blir bevart i stor grad som det er med en del tilpasninger og nødvendige oppgraderinger.

Sweco Norge| Rådgivende Ingeniør

– Vi får et nytt bygg med nødvendige arealer for undervisning, kantine for småtrinnet, administrasjon, gymsal nummer to og nye gymgarderober både for eksisterende og ny gymsal. Alle trinn vil ha egne innganger og garderober på skolen.

Rønning forteller at kommunen mener den nye skolen vil bli et stort løft for bygda og nærmiljøet. Kantinen og fellesarealene er store og lyse, og egner seg godt til utleie for diverse arrangementer.

Også gymbygget er etterspurt for utleie av både foreninger og idrettslag.

Elever og lærere har vært delaktige i hele prosessen, og tilbakemeldingene har stort sett vært gode. I følge Rønning har det likevel vært litt skepsis fra enkelte lærere ved ungdomstrinnet, som bunner i det at de nå vil få mindre arealer. Men etter hvert som det nå er ferdigstilt og oppgradert, ser det ut til at dette går bra.

Hele nybygget og mellombygget er oppført i massivtre, og det er lagt vekt på at så mye som mulig av massivtreet er åpent mot elevarealer og korridorer.

I tillegg er det montert et solfangeranlegg på taket som har en beregnet årsproduksjon på 25.500 kwh/år.

Rønning er svært fornøyd med samarbeidet med de andre aktørene i prosjektet
– Prosjektet var lyst ut som totalentreprise, og vinner av entreprisen var Consto Midt Norge AS. Samarbeidet med dem har vært svært godt, behagelig og god tone i hele byggeprosessen.

-Det er sikkert ingen ulempe at de har avdeling her i Surnadal og at vi kjenner til de fleste aktørene.

Structor er en kunnskapsbedrift med spisskompetanse innen en rekke fagområder. Vi skaper gode rammer rundt menneskers liv.
Xpro AS - Surnadal barne- og ungdomsskule

– Jeg har også inntrykk av at underentreprenørene Consto har hatt med seg har gjort en god jobb. Kontrakt ble skrevet 30.mars 2020, midt under nedstengningen av Norge, så stort sett all prosjektering har foregått på Teams.

-Det har fungert utmerket, kanskje også bedre, med tanke på tidsbruk med oppmøte og reise.

Det har vært en trinnvis overtakelse av prosjektet. Nybygget, som er bygget for småtrinnet, ble overtatt 20.august-21. Da flyttet ungdomsskolen inn der, slik at ombygging og rehabilitering av bygget kunne starte.

Gymbygget ble overtatt i oktober, og 30.november overtok kommunen resterende del av bygget.

– Nå er flytting av elever i gang igjen. Ungdomsskolen har denne uken flyttet tilbake til egne lokaler og resterende del av bygget skal nå møbleres og tilrettelegges, slik at alt er klart til at barneskolen Øye barneskole, blir avsluttet til jul og at elevene etter jul kommer ti Surnadal barne- og ungdomsskole.

– Det har vært en hektisk periode, ikke minst for skolene, så jeg tror alle ser frem til å få tatt det i bruk, og at det blir roligere tider fremover, sier Rønning fornøyd.

Fokus på samarbeid
– Dette har vært en byggeplass med skoler i drift, så det har vært viktig for oss å skape et godt samarbeid med alle.

-Vi hadde også et veldig stort fokus på å levere et produkt omforent med det som byggherre hadde forventet fra tekniske fag og bygningsmessig, sier Svein Inge Kvande, prosjektsjef hos Consto Midt-Norge AS.

Han forteller at de med tanke på korona situasjonen i byggeperioden har brukt mye tid og ressurser underveis for å holde fokus på dette med rengjøring av spiseplasser før og etter måltid, holde avstand og i perioder påbud om å bruke munnbind.

-Ekstra brakker ble også hentet inn. Det var ingen spesielle problemer i forhold til vareleveranser og møter ble avholdt på Teams.

Kvatro AS - Surnadal barne- og ungdomsskule
Nyvold Installasjon AS - Surnadal barne- og ungdomsskule

– Samarbeidet med byggherre, elever og lærere har fungert veldig bra. Vi har hatt med oss gode underleverandører, som har levert i henhold til avtaler. Elever og ansatte får en topp moderne skole med godt inneklima.

– Nybygget er massivtre vegger, dekker og trapper, samt at byggherre valgte å montere litt ekstra massivtre plater på vegger, så det ble en helhet med overflater i tre i rommene.

-Eksisterende ungdomsskole ble også renovert med ny inndeling av klasserom, grupperom og arbeidsplasser for lærerne.

-I tillegg har det vært en oppgradering med blant annet maling på eksisterende vegger, nytt ventilasjonsanlegg brann- og varslingsanlegg, sier Kvande.

Stolte aktører: 
Sweco planlegger og former fremtidens byer og samfunn. Dette gjør vi ved å tilby tjenester av høy kvalitet innen ingeniør-, miljø- og arkitekturfag. Vi gjennomfører hvert år titusener av prosjekter i drøyt 70 land over hele verden.

XPRO har hatt rollene som prosjektleder, byggherreombud, uavhengig kontroll og teknisk bistand. Vi ønsker å takke Surnadal kommune for at XPRO har fått være med på dette viktige prosjektet i Surnadal. Vi vil også takke Consto Midt Norge AS med sine underentreprenører for godt samarbeid gjennom hele prosjektet. 

Structor AS skal være en av de ledende kunnskapsbedrifter innen planlegging, prosjektering og gjennomføring av investeringer i bygg, anlegg, industri- og infrastrukturprosjekter. På Surnadalen skole har de vært rådgiver for vann- og avløpsløsninger.

ON Arkitekter- Surnadal barne- og ungdomsskule
Sveen Mekaniske AS - Surnadal barne- og ungdomsskule

KVATRO AS er en lokal elementprodusent i Surnadal med bredt produktspekter og hele Norges bygge-industri som markedsområde. Selskapet har sin opprinnelse tilbake til 1974, der rasjonell prefabrikkering har stått sentralt siden oppstarten. Til den nys skolen har de  evert og montert takelementer.

On arkitekter og ingeniører AS et kontor med et tverrfaglig miljø med kompetanse innen alle deler av et byggeprosjekt. Ved å bruke oss i alle faser, er du som kunde sikret at kvalitet, fremdrift og økonomi følges nøye under hele byggeprosessen.

Sveen Mekaniske AS er et meget godt utstyrt mekanisk verksted, som utfører både reparasjoner og vedlikehold av anleggsmaskiner for industrien. Vi er godt utrustet for å utføre de fleste sveiseoppdrag og sertifiserte sveisere.

Nyvold Installasjons prosjekteringsavdeling består av en rekke dyktige ingeniører med høy kompetanse på prosjektering. Vi prosjekterer alle typer elektrotekniske anlegg ut fra funksjonsbeskrivelse og spesifikasjon.

Andre aktører:
Solem Arkitektur Vest AS, SKYLSTAD ARKITEKTUR AS, Tag Arkitekter AS, Norconsult AS, Multiconsult Norge AS, Kes-teknikk Øyvind Knudsen, Energima Trøndelag AS, Kjells Vvs AS, SN Entreprenør AS, Sæterbø AS, Woodcon AS, Straumsheim Glass og Fasade AS, Kvatro AS, Aas Jacobsen AS, Spenncon AS, sn entreprenør as, AF Decom AS, Brødrene Midthaug AS, Protan Entreprenør AS, Lås senteret AS, RS gulv drift as, Norrønna Storkjøkken AS, Fora form as, Trysil byggprodukter AS, Kvit Blendex, Nordvestvinduet AS, Nidaros oppmåling AS