Previous
Next
Foto: Bolig Norge AS
Sist oppdatert: 17-01-2023

Smedparken 

De fire leilightesbyggene beliggende på sørsiden i Heimdal sentrum, bestående av totalt 109 leiligheter av ulik størelse på mellom 56 og 63 m2, har alle varierte planløsninger.

Alle har romslige og fine balkonger, og utenfor døren kan du nyte et flott opparbeidet uteområde.

– Beliggenheten i seg selv var avgjørende for satsingen på dette prosjektet, hvor en ligger solrikt til på en fin høyde og har gangavstand både til sentrum av Heimdal, metrostasjon og togstasjon.

– I utviklingen har vi planlagt for at summen av både små og store detaljer, er det som skal skille det fra andre lignende prosjekter, og gjøre det til et foretrukket valg i markedet, forteller Pål Morten Oxaal, daglig leder hos Bolig Norge AS.

– Her får kjøperne også en unik mulighet for inntil 85% Husbankfinansiering - noe som ikke er så vanlig. Dette er både en miljø- og kvalitetsgevinst, samtidig som det gir kjøperne sjansen til kunne benytte seg av markedets absolutt gunstigste og mest stabile finansieringsvilkår, legger han til.

sorboindustribeslag

Fokus på miljø og bærekraft er lønnsomt for utbygger, siden noe av det aller viktigste er å ikke sløse eller bidra til et overforbruk, påpeker Oxaal. 

– Vi mener at gevinsten av effektivitet overgår kostnaden for noe dyrere materialbruk. Når det er mulig, så bør det gjerne komme forbrukeren til gode med mer enn bare litt rimeligere strømforbruk og høyere bokvalitet, som kanskje ikke er faktorer som er særlig merkbare i hverdagen.

– Så når et prosjekt blir godkjent i Husbanken, gir det også andre og mer synlige gevinster for forbrukeren.

– Smedparken ble godkjent som et miljøprosjekt hos Husbanken, da det ble bygd etter høyere standard enn de kravene som gjelder for miljø og energi i TEK: Dert har mange likheter med en BREEAM sertifisering av et prosjekt, forklarer Oxaal.

Han skryter av alle involverte parter, og forteller at det har vært en god prosess fra aller første stund med Eggen Arkitekter som både reguleringsarkitekt og ansvarlig arkitekt i prosjekterings- og gjennomføringsfase.

HTH Kjøkken Trondheim
Murm. Ivar S Moe A/S

– Spennarmering AS har vært vår totalentreprenør og kontraktspart, og både de og Eggen Arkitekter har gjort en strålende jobb og innsats hele veien.

Noen utfordringer var det før oppstart av selve prosjektet, da manglende skolekapasitet var nære ved å føre til at byggingen måtte utsettes i flere år.

– Dersom dette ikke hadde løst seg på et såpass tidlig tidspunkt som det gjorde, ville det ikke ha vært mulig å gjennomføre prosjektet i dag med de prisene som det er solgt for, og heller ikke med en økning av prisene på 20%.

– Når byggingen av Smedparken først kom i gang, har ikke vi som byggherre merket noe som helst
av utfordringer eller problemer underveis, og vi er glade for at alt har gått etter planen, sier Oxaal
fornøyd.