Previous
Next
Det er Ranheim IL som eier hallen med kommunale tilskudd. Hallen har dekningsgrad for innendørsanlegg skal være dekket frem til 2035, basert på SSB tall sammen med gjeldende reguleringer for bydelen. Foto: Per-Einar Johannessen, Paraidrettssenteret i Trøndelag / Backe AS (fasadebilde)
Sist oppdatert: 22-02-2022

Ranheim aktivitetshall - En møteplass for hele bydelen

Når Ranheim aktivitetshall står klar blir den en møteplass for hele bydelen som også inkluderer paraidretten som leietaker.

– Kommunens store satsing på Ranheim aktivitetshall må sees i forhold til befolkningsvekst, reguleringer og behovsanalyse. Trondheim kommune har i denne sammenhengen foretatt en generell vurdering basert på kommunale føringer for bygging av idrettsanlegg i privat regi.

-Det er Ranheim IL som eier hallen med kommunale tilskudd, sier Arne Kristian Fredriksen, daglig leder i Ranheim idrettslag.

Anlegget er etter vurderinger i behovsanalyse, hvor dekningsgrad for innendørsanlegg skal være dekket frem til 2035. Dette er basert på SSB tall sammen med gjeldende reguleringer for bydelen.

Samtidig vil dette komplettere behovet for møteplass i bydelen med ulike funksjoner for alle aldre. Innholdet i bygget er av en slik art at det hele prosjekttiden har vært en helhetstanke for folkehelse i aldersgruppe 0-100 år.

TFS Entreprenør - Ranheim Aktivitetshall

-Bygget har UU tilpasninger utover TEK 17, da dette er det første integrerte Paraidrettsenter, forklarer Fredriksen.

– Utfordringer for prosjektet har vært tilpasninger i forhold til tildelt areal, og tilpasninger for paraidrett for sømløs integrering. Dette vil da være utfordring for et idrettslag hvor spillemidler definerer hvor stort omfang for finansiering man må få på plass, sier han.

Et eksempel er at hallen tilsvarer to fulle treningsflater håndball, men dette tilsvarer 1,6 flerbrukshaller. Idrettslaget får da kun spillemidler for en flerbrukshall.

-Tidligere ordning ville i følge Fredriksen ha gitt spillemidler opp til 1,6 flerbrukshaller.

– Det er ikke noen spesiell tilskuddsordning for integrering av paraidrett. Dette er en kostnad byggherre må ivareta. Trondheim kommune bevilget fem millioner for etablering av Paraidrettsenteret, ut over dette ingen midler. Den største utfordringen er økonomi.

Fredriksen forteller at prosjektet, tross pandemitider, stort sett har blitt gjennomført uproblematisk. Dette skyldes at prosessen rundt valg av totalentreprise i anbudskonkurransen ble nøye vurdert og analysert før valg av entreprenør.

– Prosjektet har fått noen utfordringer på grunn av Covid-19. Kontraktsdato for overlevering var 2.januar 2022, men denne er nå satt til 21.februar. Stål- og underleveranser har blitt berørt av transport problematikk, samt at det har vært en lovpålagt endring av valgt kledningsmateriale.

Samarbeidet mellom de ulike aktørene har fungert etter fremdriftsplan med hyppige byggherremøter, vernemøter og kvalitetsmøter.

GK Norge - Ranheim Aktivitetshall
Tore Ligaard

– Backe AS har i sin rolle som totalentreprenør tatt inn over seg at byggherre er en frivillig organisasjon, sier Fredriksen, og legger til:

– Byggherre og entreprenør har i prosjektet forsøkt oppnåelse av en idrettshall som skal gi presedens for hvordan flerbrukshaller med integrering av paraidrett bør bygges.

Gode løsninger
– Vi fikk oppdraget via en pris- og designkonkurranse, med en påfølgende forhandling. Vi har ikke hatt prosjekter med Ranheim idrettslag tidligere, men er samarbeidspartner med de fra før av.

– For oss har det vært viktig å levere et idrettsbygg som er tilpasset idrettslagets behov. Dette inkludert paraidretten som blir leietaker, sier Anders Reitan, prosjektleder hos Backe AS.

Han forteller at det har vært noen utfordringer med enkelte leveranser under pandemien, og spesielt gjelder det ytterveggselementer som ble mye forsinket på grunn av råvaretilgang i markedet knyttet opp mot pandemien.

– Dette har utfordret oss i planlegging, men vi har klart å ta inn en del av forsinkelsene. Vi har under hele prosessen hatt et godt samarbeid med byggherre og paraidretten, og føler at vi sammen har kommet frem til mange gode løsninger.

-Det er spesielt å bygge for et idrettslag, og da stiller det ekstra krav til å vise både smidighet og samarbeidsvilje.

-Å integrere paraidretten har i følge Reitan vært en spennende og ny erfaring, som også har skapt en god del oppmerksomhet.

– Å få til en «sømløs» integrering har vært et mål for alle parter, og noe jeg håper vi har lykkes med. Med aktivitetshallene får Ranheim et nesten komplett idrettsanlegg, med fotballbaner, friidrettshall, skole og barnehage i samme område.

-Her har Ranheim gjort en god jobb for å få samlet mange anlegg og mye aktivitet.

Fossli Maskin AS - Ranheim Aktivitetshall
Backe Entreprenør - Ranheim Aktiviteshall

Stolte aktører: 

TFS Entreprenør er en allsidig og solid totalentreprenør. Hos oss får du høy kvalitet til konkurransedyktige priser, levert til avtalt tid.På Huseby skole har vi utført taktekking og membranarbeider. VI ønsker å takke Backe for tilliten, samt berømme et godt samarbeid på prosjektet.

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner og leverer smarte løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro og rør. - På Ranheim Aktivitetshall har vi utført RIVent, ventilasjon og automasjon-entreprisen.Vil gjerne takke Ranheim IL, Backe Trondheim, Fjeldseth og K.Lund for godt samarbeid. Kim Brun Lauritzen Senior prosjektleder

Tore Ligaard AS - Norges største dør- og vindussenter. Bedriften har opplevd kontinuerlig vekst siden oppstarten og er i dag Norges største faghandel innen dører, vinduer og garasjeporter. Gjennom store lager, flotte utstillinger, kompetente ansatte og sterke leverandører leverer Tore Ligaard as kvalitetsløsninger til både proff- og privatmarkedet over hele landet.

Fossli Maskin og Transport AS. Totalleverandør innen Grunn- og utomhusarbeider, med nedslagsfelt i Midt-Norge.