Vianodes planlagte fabrikk for bærekraftig produksjon av batterimaterialer på Herøya. Ill: Vianode.
Sist oppdatert: 05-10-2022

Sweco skal bistå Vianode

Sweco hjelper Vianode med ombygging av bygg som skal levere batterimaterialer til flere tusen elbiler

Sweco tilrettelegger for Vianodes produksjon av grafitt til batterier på Herøya i Porsgrunn. Målet er i første omgang å levere batterimaterialer til over 20 000 elbiler, før produksjonen skaleres opp til leveranser av materialer til 2 millioner elbiler i året innen 2030.

Nylig ble det klart at Vianode investerer to milliarder kroner i en fabrikk for bærekraftig produksjon av batterimaterialer på Herøya.

Fabrikken skal fremstille grafitt til batterier. Vianodes mål er i første omgang å dekke behovet til rundt 20 000 elbiler i året innen 2024, og å skalere opp produksjonen for å kunne levere til to millioner elbiler i året innen 2030.

Sweco skal bistå Vianode med å legge til rette for etableringen av fabrikken

– Vi skal bidra med alle byggfagene og eventuelle støttefunksjoner. I tillegg bistår vi også med en BIM-koordinator for tegneoppdragene.

-Målet er at bygget fra 2012 i størst mulig grad skal gjenbrukes. Slik spares tid samtidig som miljøet skånes i størst mulig grad, sier Eivind Holst, prosjektleder for bygg og industri i Sweco.

-Sweco har omtrent 120 ansatte i Porsgrunn og Seljord, og har planer om å vokse for å kunne bidra i enda flere grønne prosjekter i industrihovedstaden Porsgrunn.

Con Form - Best på råbygg

– Vi er stolte av å bidra i det grønne skiftet gjennom Vianodes fabrikk for batterimaterialer.

-Her i Porsgrunn er vi til stede i flere av industriprosjektene som skal bidra til at vi når klimamålene.

-Det er både givende og veldig spennende å være med på. Vi har komplette team med mye kompetanse som alltid er klare for nye grønne prosjekter, sier Holst, i en melding. 

Et oppladbart litium-ion-batteri, som er batteritypen som typisk brukes i elbiler, består av fire hovedkomponenter: katode, anode, elektrolytt og separator. Grafitt er det mest brukte anodematerialet i dag.

Målt i vekt, utgjør anoden omtrent 15 prosent av batteriet. I en mellomstor elbil vil det typisk kunne
være rundt 70 kilo grafitt, som anodemateriale.