Solceller på lagerbygget til UNIL på Våler (illustrasjonsfoto) | Foto: Multiconsult
Sist oppdatert: 16-11-2023 Pressemelding 

Næringsparker kan bidra med mye solenergi

En fersk kartlegging viser at 113 norske næringsparker har potensial for å produsere hele 1 TWh solenergi, dersom rammebetingelsene legges til rette.

Solkraft fra næringsparker kan dermed bidra til å dekke en god del av det norske målet om 8 TWh innen 2030.

- Dette viser at det er et stort potensial for solkraftproduksjon i næringsparker og at mesteparten kan brukes lokalt.

- Det betyr at vi kan slippe å bygge ut mye kraftnett, men det forutsetter at vi har ordninger som gjør at vi kan dele solkraften som blir produsert lokalt, sier Bjørn Thorud i fornybarkonsernet Aneo.

Kartleggingen er utført av fire sommerstudenter i Multiconsult på oppdrag av fornybarkonsernet Aneo. Den viser at lokal kraftproduksjon kan bidra til mer kraft og effekt i næringsparker, uten at det må bygges mer nett.

Dagens regelverk setter imidlertid begrensninger og solkraft må brukes sammen med andre energiløsninger for å dekke perioder med stort kraftbehov.

- I dag er det begrenset hvor mye kraft som kan deles lokalt, og det er behov for å finne ordninger for mer deling av solenergi lokalt.

Mette Kristine Kanestrøm fra Multiconsult, sammen med sommerstudentene Synne Aa. Sandvik, Lars Gagnat, Hedda Øien og Thomas D. Hansen, samt Bjørn Thorud som er CTO i ANEO står bak rapport om potensialet for sol i næringsparker. Foto: Multiconsult 

- Da tror vi det er mulig at solenergi kan bidra til mer næringsutbygging lokalt, samtidig som solkraft kan bli en betydelig kraftressurs for Norge, sier Mette Kristine Kanestrøm, seksjonsleder for Sol og Smartgrid hos Multiconsult

Stortinget og regjeringen ble i revidert statsbudsjett enige om et mål på 8 TWh solkraft i Norge i 2030. I august ble en rapport lansert som viser at det er mulig å nå målet, uten å utløse store nettinvesteringer, men det krever målrettet politisk og teknisk tilrettelegging og regulering.

Solkraft utgjorde kun 0,25 prosent av strømproduksjonen ved inngangen til 2023, og på få år er planen at solkraften vokser 20 ganger til 5 prosent av den norske kraftmiksen.