Byggmester Harald Hansen blir direktør for kompetanse og utvikling i Byggmesterforbundet
Harald brenner for høyere anerkjennelse av utførerkompetanse og byggeplassen som opplærings- og utdanningsarena. Hans mantra er «teori og praksis hånd i hånd». Foto: Byggmesterforbundet
Sist oppdatert: 15-11-2023 Pressemelding 

Ny direktør i Byggmesterforbundet

Byggmesterforbundet styrker administrasjonen i arbeidet med å styrke medlemsbedriftenes ulike interesser.

Byggmester Harald Hansen fra Oslo er med virkning fra februar neste år ansatt i en nyopprettet stilling som direktør for kompetanse og utvikling.

Vår administrasjon og våre datterselskaper Byggmesterforsikring AS og Byggforlaget AS teller d.d. 35 medarbeidere. Forbundet har bak seg etablering av landsforeningen Bygghåndverk Norge og representerer som kjent tømrerfaget i ulike bransje- og opplæringsvirksomheter.

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

Byggmesterforbundet består i dag av mer enn 800 medlemsbedrifter som sysselsetter over 10.000 ansatte.

Gledelig er også at vi for første gang på over 10 år vokser i antall medlemsbedrifter. Forbundets viktigste formål er å støtte medlemsbedriftene fagteknisk og å styrke tømrerfagets og medlemsbedriftenes økonomiske, faglige og juridiske rammevilkår.

Dette har vi erfaring med siden 1919 og tømrerfaget er i dag det største og viktigste håndverksfaget i landet. I tiden som kommer er det en rivende utvikling.

Ny Opplæringslov og Lov om Mesterbrev setter nye krav. Bedriftene er på full marsj inn i en digitalisert fremtid.

Markedet konsolideres og skjerpede miljø- og dokumentasjonskrav gjør at forbundet må prioritere ressurser i denne retningen. Som del av det denne markedstilpasningen forsterkes laget ved at Harald Hansen er ansatt som direktør for kompetanse og utvikling med virkning fra 1. februar 2024.

Vestviken er en entreprenør fra Drammen med fokus på totalentrepriser i samspill med profesjonelle byggherrer.

Harald trer inn i en nyopprettet og sentral lederstilling som nestkommanderende i forbundet med ansvar for drift og utvikling av våre medlemstjenester.

Han skal ha et utvidet personalansvar og en del konkrete ansvarsområder i samarbeid med vår administrerende direktør. Harald vil også bidra i de mange fellesoppgavene som ligger til forbundets administrasjon.

Bidrag til utvikling av forbundets eksterne innkjøps- og tjenestepartnere, samarbeid med andre bygghåndverksorganisasjoner, mer og bedre rekruttering til fag og forbund, samt det viktige seriøsitetsarbeidet.

Harald er byggmester. Utdannet ved Fagskolen i Oslo, og har tilleggsutdanning fra Bedriftsøkonomisk Institutt. Han har de siste årene jobbet som leder for Byggmesterforbundets lokalforening Øst og Opplæringskontoret for Tømrerfaget i Oslo.

Med sin lange prosjekt- og ledererfaring fra ulike byggevirksomheter og ulike roller innen fagutdanning og seriøsitetsarbeid er han godt skodd, og han kjenner godt til mange av de spennende utfordringene og mulighetene som forbundet står overfor.

Harald brenner for høyere anerkjennelse av utførerkompetanse og byggeplassen som opplærings- og utdanningsarena. Hans mantra er «teori og praksis hånd i hånd».

Harald Hansen starter opp i sin nye stilling 1. februar 2024 og vil ha en glidende overgang fra sin nåværende rolle inntil han besitter stillingen på fulltid 1. mai.

- Vi ser frem til å få Harald ombord, og vi gleder oss til å dra nytte av hans fagkunnskap og kompetanse, sier Knut Strand Jacobsen, leder for Byggmesterforbundet.